Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới cho vùng đồng bào DTTS

VHO - Chiều ngày 11.9, Sở LĐ,TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát động hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn các khu vực thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2023.

Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới cho vùng đồng bào DTTS - Anh 1

Ban Tổ chức phát động hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới cho các địa phương vùng DTTS

Hội thi được tổ chức dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và nhân dân tại 24 xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế. Được tổ chức từ ngày 11.9 đến hết ngày 9.10, hội thi sẽ gồm 2 nội dung: thi trắc nghiệm trực tuyến và thi dựng video clip tuyên truyền về công tác bình đẳng giới.

Phần thi trắc nghiệm được tổ chức thi trắc nghiệm hàng tuần theo bộ câu hỏi của Ban Tổ chức về tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến công tác bình đẳng giới. Trong đó, tập trung nội dung các văn bản về: Luật Bình đẳng giới năm 2006; Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 4.6.2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới; Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19.6.2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28.12.2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới; các Kế hoạch số 102/KH-UBND, số 212/KH-UBND, số 385/KH-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về các chương trình liên quan đến bình đẳng giới…

Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới cho vùng đồng bào DTTS - Anh 2

Tái hiện một đám cưới truyền thống không còn hủ tục lạc hậu của đồng bào Pa Cô tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Phần thi này được tổ chức trực tuyến trên internet, được tích hợp trên Trang thông tin điện tử của Sở LĐ,TB&XH, UBND các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, thị xã Hương Trà và UBND 24 xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Về nội dung thi xây dựng video clip tuyên truyền về công tác bình đẳng giới, Ban Tổ chức khuyến khích mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương, nhóm tác giả, cá nhân xây dựng ít nhất 1 tác phẩm (dài không quá 5 phút). Tác phẩm được thể hiện dưới dạng phóng sự, tiểu phẩm hoặc những mô hình, sáng kiến, giải pháp… nhằm truyền thông hiệu quả thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; xóa bỏ những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS và miền núi.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc