Bỗng dưng đường đổi thành ngõ: Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương nói gì?

VHO - Ngày 6.1.2024, báo Văn Hóa có bài TP Chí Linh, Hải Dương: Bỗng dưng đường đổi thành ngõ, cuộc sống đảo lộn, phản ánh ý kiến người dân sinh sống tại khu dân cư Thái Học 2, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh về việc đường 1/5 đổi thành ngõ 51 khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Mới đây, các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương đã có ý kiến về vụ việc này.

Bỗng dưng đường đổi thành ngõ: Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương nói gì? - Anh 1

Các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương khẳng định không có căn cứ để đặt tên đường, phố 1/5 tại phường Sao Đỏ, TP Chí Linh

Theo đó, ngày 7.2.2024, Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương đã có báo cáo UBND tỉnh Hải Dương về công tác đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong đó, về lịch sử hình thành của tên “đường 1/5”, trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Chí Linh và về hiện trạng không đủ tiêu chí đặt tên phố của trường hợp này đã được nêu trong Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 05.02.2024 của UBND TP Chí Linh và Báo cáo số 15/BC-UBND ngày 5.2.2024 của UBND phường Sao Đỏ.

Việc đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng cần: ưu tiên lấy tên địa danh nổi tiếng, sự kiện lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, danh nhân tiêu biểu của địa phương và: không đổi tên đường, phổ và công trình công cộng đã có tên gọi quen thuộc, đã gắn bó với lịch sử - văn hoá của dân tộc, của địa phương và đã ăn sâu vào trong tiềm thức, tình cảm của nhân dân qua nhiều thế hệ là những nguyên tắc chung đã được quy định tại Điều 5 và Điều 7 của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11.7.2005 của Chính phủ cũng như tại khoản 3, khoản 6 Điều 4 của Quy định về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 05.6.2014 của UBND tỉnh và đã được thực hiện thường xuyên trong nhiều năm qua trong công tác đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tuy nhiên, ngoài việc lưu ý đến yếu tố lịch sử như trên, cần đảm bảo đáp ứng đủ tiêu chí về chiều dài, mặt cắt ngang theo quy định để được đặt tên là đường hoặc phố tại các đô thị. Việc quy định các tiêu chí đặt tên đường, phố là phù hợp với việc phát triển các đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, không để tình trạng các phố nhỏ, ngắn không đủ tiêu chí, cảnh quan, không gian không đáp ứng được tiêu chí của đường, phố đô thị. Với các tuyến do chính quyền cơ sở đề xuất, sau khi Hội đồng tư vấn cấp huyện tiến hành khảo sát hiện trạng nếu không đủ tiêu chí sẽ không được đưa vào danh mục dự kiến đặt tên để lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét đặt tên.

“Trường hợp “đường 1/5” như Báo Văn Hoá phản ánh, theo nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn khu dân cư, UBND phường Sao Đỏ đã có văn bản đề xuất đặt tên phố là “phố 1/5”. Tuy nhiên sau khi Hội đồng tư vấn thành phố Chí Linh khảo sát hiện trạng không đủ tiêu chí (Đường ở thành phố, thị xã có chiều dài từ 1.500m trở lên và mặt cắt ngang từ 10m trở lên; Phố ở thành phố, thị xã có chiều dài từ 300m trở lên và mặt cắt ngang từ 7m trở lên) theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 5.6.2024 nên không được UBND TP Chí Linh đưa vào hồ sơ đề nghị UBND tỉnh đặt tên, chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định đặt tên là đường hoặc phố bằng văn bản, tức là chưa có tên hợp pháp. Các trường hợp không đủ tiêu chí đặt tên là đường hoặc phố sẽ được đặt làm ngõ là theo đúng quy định hiện hành”, Sở VHTTDL Hải Dương cho biế.

Trong khi đó, trong báo cáo ngày 5.2.2024 gửi UBND tỉnh và Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương, UBND TP Chí Linh cho biết, theo khoản 5, Điều 4, Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 5.6.2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương quy định: “Tên đường, phố, công trình công cộng chỉ được công nhận là hợp pháp khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định đặt tên bằng văn bản. Tên đặt cho các đường, phố, công trình công cộng thuộc các dự án xây dựng được phê duyệt chi là tên tạm thời nếu chưa tuân thủ các quy trình đặt tên tại Quy định này”.

Từ năm 2006 đến năm 2022, UBND tỉnh Hải Dương ban hành 05 quyết định đặt tên đường, phố trên địa bàn TP Chí Linh (Quyết định số 2855/2006/QĐ-UBND ngày 21.8.2006; Quyết định số 3631/QĐ-UBND ngày 28.11.2017; Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 27.8.2020; Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 13.1.2022; Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 11.1.2023) không có Quyết định nào đặt tên đường (phố) 1/5, khu dân cư Thái Học 2, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Vì vậy, đường 1/5 tại khu dân cư Thái Học 2, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương chưa được đặt tên.

 Về quy trình đề nghị đặt tên đối với phố 1/5, phường Sao Đỏ, UBND TP Chí Linh  cho biết, theo Điều 10, Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND, UBND phường, thị trấn hoặc các tổ chức, cơ quan có nhu cầu đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng lập hồ sơ trình UBND cấp huyện; UBND cấp huyện trình UBND cấp tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.

Sau đó, UBND cấp huyện tổ chức khảo sát thực tế hiện trường (thành phần đoàn khảo sát gồm: Hội đồng tư vấn cùng cấp chủ trì, đại diện các cơ quan liên quan và cấp phường, thị trấn hoặc tổ chức có nhu cầu đặt, đổi tên đường phố và trình công cộng). Nếu đủ điều kiện quy định thì tiến hành xác định thể trên bản đồ quy hoạch và dự kiến tên đường, phố sẽ đặt tên hoặc đổi tên. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia của các cơ quan liên qua nhà khoa học.  Công bố công khai dự kiến đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng để nhân dân tham gia ý kiến và tổng hợp ý kiến của nhân dân…

Theo các bước quy trình nêu trên, năm 2018 UBND phường Sao Đỏ đã có Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 8.5.2018 về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn phường Sao Đỏ đề nghị đặt tên 1 đường và 13 phố (trong đó có đề nghị đặt tên phố 1/5).

Ngày 31.10.2018, Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng Thị xã Chí Linh (nay là UBND TP Chí Linh) tiến hành khảo sát thực tế các tuyến đường, phố đề nghị đặt tên (thành phần đoàn khảo sát gồm: Hội đồng tư vấn thành phố chủ trì, đại diện các cơ quan liên quan, UBND phường Sao Đỏ).

Kết quả khảo sát phố 1/5 như sau: Điểm đầu là Phố Chu Văn An, Điểm cuối là phố Trần Bình Trọng;  chiều dài: 300m; Mặt cắt ngang: 4m; Kết cấu mặt đường bê tông. Theo khoản 3, Điều 5, Quy định về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ - UBND của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương: “Phố ở thành phố, thị xã có chiều dài từ 300m trở lên và mặt cắt ngang từ 7m trở lên”. Như vậy, theo quy định thì mặt cắt ngang của phố 1/5 không đạt tiêu chí để đặt tên và Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố và công cộng Thị xã Chí Linh đã lập Biên bản khảo sát hiện trạng nêu Phố 1/5 không đủ điều kiện đặt tên.

Theo quy định tại điểm d, khoản 3, điều 10, mục 2, Quy định về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương: “Công bố công khai dự kiến đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng để nhân dân tham gia ý kiến và tổng hợp ý kiến của nhân dân”. Vậy việc lấy ý kiến của người dân là bước tiếp theo nếu như bước khảo sát hiện trạng đủ tiêu chuẩn.

Về việc vì sao có tên “đường 1/5”, UBND phường Sao Đỏ cho biết, vào năm 2002 sau khi được nhà nước hỗ trợ làm đường bê tông xi măng tại ngõ 1/5, trong tiệc liên hoan mừng khánh thành đường, một số người dân ở đó có ý kiến về việc đặt tên đường phố. Ông Nguyễn Anh Đào lúc đó là Trưởng khu dân cư thấy xóm có nhiều cán bộ, công chức, người lao động ở nên đề xuất đặt tên là phố 1/5 (Ngày quốc tế lao động), người dân trong xóm đều thống nhất. Ngay sau đó ông Nguyễn Anh Đào tự làm và treo biển phố 1/5.

Đến tháng 5.2022, TP Chí Linh đã tổ chức gắn biển ngõ đúng quy định. Trong sổ hộ khẩu, căn cước công dân đều không thể hiện phố 1/5, tuy nhiên trong cơ sở dữ liệu quốc gia thì có thể hiện địa chỉ của dân là phố 1/5 vì công dân tự khai và cán bộ cập nhật dữ liệu nhập theo công dân.

QUẢNG XƯƠNG

Ý kiến bạn đọc