Bắc Giang tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non

VHO- UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản số 932 /UBND-KGVX yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND huyện, thành phố trên địa bàn tăng cường công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục.

Trong những ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh hành vi bạo hành trẻ em tại cơ sở trông giữ trẻ tự phát (xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội), tạo dư luận không tốt trong xã hội. Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập tư thục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở GD&ĐT hướng dẫn UBND, Phòng GD&ĐT huyện, thành phố về thành lập, cấp phép, quản lý hoạt động đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, nhất là các cơ sở giáo dục mầm non tư thục.

Cùng với đó, UBND huyện, thành phố quán triệt, chỉ đạo thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo chất lượng việc thành lập các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục trên địa bàn quản lý; thực hiện đúng, đủ và kịp thời trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, ý thức kỷ luật... đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục.

Chủ động kiểm tra, nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm hoặc kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để các nhóm trẻ tự phát, không phép hoạt động; để xảy ra bạo hành trẻ em tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thuộc quyền quản lý.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc