Tìm giải pháp tăng cơ hội tiếp cận tri thức, các tác phẩm VHNT cho người khiếm thị

VHO - Vào ngày 11.10 tới tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) sẽ tổ chức Hội thảo tham vấn với các bên liên quan về dự thảo báo cáo nghiên cứu “Dữ liệu cơ sở về nhóm khuyết tật chữ in và những giải pháp đảm bảo quyền tiếp cận thông tin theo Hiệp ước Marrakesh”.

Theo đó, Hội thảo nhằm thực hiện Quyết định số 1646/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc phê duyệt văn kiện dự án “Chung tay xây dựng tương lai hòa nhập: Thực hiện Công ước quốc tế về Quyền của người khuyết tật thông qua hợp tác hiệu quả” do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ.

Tìm giải pháp tăng cơ hội tiếp cận tri thức, các tác phẩm VHNT cho người khiếm thị - Anh 1

Hội thảo tập trung vào các giải pháp giúp tăng cơ hội tiếp cận tri thức, các tác phẩm văn học, nghệ thuật cho người khiếm thị. Ảnh: Kim Vy

Hội thảo sẽ thảo luận về các quy định pháp luật, đánh giá thực trạng việc tiếp cận các xuất bản phẩm và thực thi các ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in, người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường. 

Ngoài ra, Hội thảo là dịp trao đổi kinh nghiệm về thực hiện giới hạn và ngoại lệ dành cho người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường.

Một số nội dung cụ thể được tập trung tại hội thảo bao gồm tham vấn ý kiến các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan về dự thảo báo cáo nghiên cứu “Dữ liệu cơ sở về nhóm khuyết tật chữ in và những giải pháp đảm bảo quyền tiếp cận thông tin theo Hiệp ước Marrakesh”; lấy ý kiến về nội dung Điều 37(3) dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan: quy định xử phạt liên quan đến ngoại lệ bản quyền cho người khuyết tật.

Hội thảo cũng sẽ nêu kinh nghiệm thực tiễn của một số tổ chức, đơn vị về thực hiện giới hạn và ngoại lệ dành cho người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường; tạo điều kiện cho người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in, người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường có cơ sở vật chất tốt hơn; giúp họ có thêm cơ hội tiếp cận với tri thức, các tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Cùng với đó, các đại biểu sẽ đưa ra một số kiến nghị về giải pháp về triển khai Hiệp ước Marrakesh tại Việt Nam.

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc