Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Thanh Hoá quan tâm, đầu tư hơn nữa cho văn hóa nói chung và Phong trào TDĐKXDĐSVH nói riêng

VHO - Sáng 10.8, Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại tỉnh Thanh Hóa.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Thanh Hoá quan tâm, đầu tư hơn nữa cho văn hóa nói chung và Phong trào TDĐKXDĐSVH nói riêng - Anh 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy chủ trì kiểm tra thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Thanh Hóa

Cùng tham gia đoàn có đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; Cục Văn hóa cơ sở; Cục Di sản văn hóa; Vụ Gia đình; Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL)... về phía tỉnh Thanh Hoá có Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng, Trưởng ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thanh Hóa, cùng một số Sở, ngành, địa phương của tỉnh Thanh Hoá…

Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Phong trào

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã nghe Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Thanh Hóa báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Phong trào năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023. Những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Năm nội dung, bảy phong trào cụ thể của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được thực hiện toàn diện, hiệu quả.

Phong trào đã khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân; xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, toàn tỉnh có có 83,7% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa và 83,3% số thôn, bản, khu phố được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa; 2.288 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cấp huyện, đạt tỉ lệ 51,8%; 1.613 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cấp tỉnh (giai đoạn 5 năm); năm 2023 ước có trên 80% số hộ gia đình, thôn, bản, khu phố được công nhận danh hiệu văn hóa; 225 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 44% số dân toàn tỉnh tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Thanh Hoá quan tâm, đầu tư hơn nữa cho văn hóa nói chung và Phong trào TDĐKXDĐSVH nói riêng - Anh 2

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu

Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá tiếp tục đạt được kết quả khá tốt gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần của người dân, nhất là tạo chuyển biến bộ mặt nông thôn tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Thanh Hóa hiện có 12 đơn vị cấp huyện, 359 xã, 700 thôn bản miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. Phong trào đoàn kết, giúp nhau xóa đói giảm nghèo được đẩy mạnh. Nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân được nâng lên, đã triển khai tổ chức hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, nâng cao khả năng tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, tín dụng... đối với người nghèo, tỉ lệ hộ nghèo năm 2023 của tỉnh Thanh Hoá ước còn 3,79%.

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư xây dựng khang trang theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, toàn tỉnh Thanh Hoá hiện có 7 thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh, 20 Trung tâm VHTT cấp huyện, 287 Trung tâm VHTT cấp xã, 4.287/4.357 thôn, bản, khu phố có Nhà Văn hóa - Khu Thể thao. Theo đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh không ngừng được nâng lên. Nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, gìn giữ phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. 

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Thanh Hoá quan tâm, đầu tư hơn nữa cho văn hóa nói chung và Phong trào TDĐKXDĐSVH nói riêng - Anh 3

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi kiểm tra

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai tổ chức thực hiện Phong trào của tỉnh Thanh Hóa còn một số hạn chế, bất cập như  trong việc cưới vẫn còn tình trạng dựng rạp vi phạm lòng đường, vỉa hè làm mất trật tự an toàn giao thông; việc rà soát, xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của một số địa phương chưa kịp thời. Một số địa phương, việc khai thác, sử dụng Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn hiệu quả chưa cao; nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động phong trào từ tỉnh đến cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới hiện nay; công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao chưa được quan tâm đúng mức; nguồn kinh phí cấp cho hoạt động phong trào còn hạn chế. Việc kiểm tra, giám sát cơ sở thực hiện phong trào chưa được thường xuyên; nhiều cơ sở thực hiện chế độ thông tin, báo cáo không kịp thời; cơ chế chính sách đầu tư và phát triển xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa cho nhân dân còn nhiều khó khăn.

Các thiết chế văn hoá đặc biệt là các thiết chế văn hoá cơ sở còn nhiều thiếu thốn về trang thiết bị hoạt động, hệ thống Nhà văn hoá hoạt động chưa phát huy hết hiệu quả. Đội ngũ cán bộ là công tác văn hoá ở cơ sở còn thiếu và yếu. Cơ chế chính sách đầu tư và phát triển xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở còn nhiều khó khăn; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo một số huyện còn thấp; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn nằm chung trong kinh phí chi sự nghiệp văn hóa - thông tin và rất hạn hẹp.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Thanh Hoá quan tâm, đầu tư hơn nữa cho văn hóa nói chung và Phong trào TDĐKXDĐSVH nói riêng - Anh 4

Giám đốc Sở VHTTDL Phạm Nguyên Hồng tham gia thảo luận tại buổi kiểm tra

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra Trung ương và các Sở, ngành, địa phương tỉnh Thanh Hoá trao đổi về cách thức triển khai những mô hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phong trào và sự phối hợp của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp với cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành thành viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể của phong trào…

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, hiện nay đời sống văn hoá của công nhân tại khu công nghiệp rất khó khăn về thu nhập, việc làm, hoạt động văn hóa thể thao còn nghèo nàn. Doanh nghiệp chưa mặn mà đăng ký và thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa, kinh phí và nhân lự để triển khai công tác này còn khó khăn. Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh quan tâm đến việc nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân tại doanh nghiệp theo tình thần Quyết định 1268 ngày 19.10.2022 của Thủ tướng Chính phủ về Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2030. Đồng thời quan tâm, hỗ trợ, đầu tư cho việc xây dựng thiết chế văn hoá phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân, chât lượng nguồn nhân lực của địa phương.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Thanh Hoá quan tâm, đầu tư hơn nữa cho văn hóa nói chung và Phong trào TDĐKXDĐSVH nói riêng - Anh 5

Đại diện lãnh đạo Cục Văn hoá cơ sở (Bộ VHTTDL) phát biểu tại buổi kiểm tra

Xác định Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là động lực để phát triển kinh tế xã hội

Ghi nhận những chuyển biến, nâng cao chất lượng phong trào trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá trong thời gian qua,, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Trưởng doàn kiểm tra nhấn mạnh, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thanh Hoá đã được Đảng bộ và chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, bài bản, từng bước khắc phục những hạn chế, khó khăn trong thực hiện Phong trào. Đồng thời,  biểu dương những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Thanh Hóa.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đề nghị tỉnh Thanh Hoá, tiếp tục chú trọng quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân về nội dung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cụ thể hoá các nội dung được nêu tại Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12.11.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Nâng cao chất lượng bình xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế; quan tâm bố trí kinh phí đảm bảo các hoạt động của Phong trào đạt hiệu quả thiết thực, tránh lãng phí nhưng cũng không để thiếu điều kiện hoạt động; quan tâm đầu tư hơn nữa cho văn hóa nói chung và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói riêng để hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, phục hồi, tu bổ và phát huy giá trị các di tích. Hoàn thiện các đề xuất của tỉnh về việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về lĩnh vực văn hóa gửi Bộ VHTTDL để có căn cứ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho địa phương. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm đã tích lũy được để triển khai hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xem đây là động lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thay mặt đoàn kiểm tra, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Thanh Hoá trong quá trình thực hiện phong trào nhằm đề xuất Trung ương xem xét, giải quyết trong thời gian tới. 

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Thanh Hoá quan tâm, đầu tư hơn nữa cho văn hóa nói chung và Phong trào TDĐKXDĐSVH nói riêng - Anh 6

Đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia ý kiến tại buổi kiểm tra

Tiếp thu ý kiến kết luận, chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Trưởng đoàn kiểm tra, cũng như các ý kiến của Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng, Trưởng ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở luôn xác định và coi việc thực hiện nội dung phong trào là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đưa vào nội dung của các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Thanh Hoá quan tâm, đầu tư hơn nữa cho văn hóa nói chung và Phong trào TDĐKXDĐSVH nói riêng - Anh 7

Đại diện lãnh đạo huyện Ngọc Lặc (Thanh Hoá) tham gia thảo luận tại buổi kiểm tra

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung của phong trào, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đề nghị Sở VHTTDL - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, tích cực phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan, trước mắt tập trung tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo tỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh đảm bảo phù hợp với Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương. Chú trọng công tác xét tặng các danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phản ánh đúng thực tế, tránh tình trạng bệnh thành tích; nhân rộng mô hình CLB văn hóa dân gian truyền thống, tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ phong trào cơ sở. Ban chỉ đạo phong trào cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của phong trào đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc