Di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông

VHO - Ngày 28.9, Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND huyện Nam Đông khai mạc trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông” và trao tặng tủ sách cộng đồng, nhạc cụ, đạo cụ cho một số xã trên địa bàn huyện.

Di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông - Anh 1

Tham quan không gian trưng bày "Di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số  huyện Nam Đông"

Không gian trưng bày được tổ chức tại khuôn viên Nhà Văn hóa dân tộc huyện Nam Đông, giới thiệu đến công chúng hơn 100 hình ảnh, 80 hiện vật, tập trung ở 3 chủ đề chính: Thiên nhiên và con người huyện Nam Đông; Di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông và Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông.

Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trưng bày chuyên đề lần này gắn với thông điệp về bảo tồn di sản văn hóa. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về truyền thống lịch sử, văn hóa, xã hội và quá trình phát triển của huyện Nam Đông nói riêng, của vùng đất Thừa Thiên Huế nói chung. Tăng cường sự hiểu biết, ý thức tôn trọng, giữ gìn về vị trí, vai trò, ý nghĩa giá trị tinh hoa các di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số sáng tạo ra trong quá trình phát triển xã hội.

Di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông - Anh 2

Các nghệ nhân trình diễn kỹ thuật đan lát của đồng bào dân tộc thiểu số 

Huyện Nam Đông là địa phương miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Nơi đây lưu giữ nhiều di tích lịch sử văn hóa, cách mạng tiêu biểu như:… Đồng thời, vùng đất này còn hội tụ nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số như: Cơ Tu, Pa Cô, Tà Ôi, Pa Hy… được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ. Từ đó, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, nhiều màu sắc về phong tục tập quán, sinh hoạt hàng ngày của cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Dịp này, Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế cũng phối hợp với Phòng VHTT huyện Nam Đông bàn giao các trang thiết bị văn hóa như tủ sách cộng đồng, nhạc cụ, đạo cụ… cho một số xã trên địa bàn. Qua đó, nhằm phục vụ các  hoạt động truyền dạy, bảo tồn và phát huy văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số; đồng thời, hướng đến việc nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nam Đông găn với phát triển du lịch cộng đồng.

Di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông - Anh 3

Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng tủ sách cộng động cho các xã trên địa bàn huyện miền núi Nam Đông

Trong cùng ngày, Bảo tàng Lịch sử tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Huế (Bộ VHTTDL) tổ chức lớp tập huấn du lịch với chủ đề “Quảng bá di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số gắn liền với phát triển du lịch”. Lớp tập huấn dành cho 65 học viên là cán bộ văn hóa của các xã, thị trấn và đại diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Đông.

Các học viên được cung cấp, trang bị những thông tin, kiến thức, kỹ năng cơ bản về: du lịch văn hóa, khai thác các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trong hoạt động du lịch, phương pháp xây dựng sản phẩm du lịch… Thông qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng trong xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện miền núi Nam Đông.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc