Đề xuất bổ sung nhiều hạng mục dự án xây dựng Bảo tàng tỉnh Cà Mau

VHO- Ông Lê Minh Sơn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã có đề xuất bổ sung thêm nhiều hạng mục trong dự án xây dựng Bảo tàng tỉnh. Theo đó, sau khi nghiên cứu nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình Bảo tàng tỉnh Cà Mau, Bảo tàng cơ bản thống nhất với nội dung, tuy nhiên, nhằm đảm bảo công năng sử dụng và xu hướng hoạt động kết hợp của các thiết chế văn hóa và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật hiện nay, cần bổ sung các không gian mở, không gian trưng bày ngoài trời và một số hạng mục khác để phù hợp với hoạt động trưng bày của đặc thù địa phương vùng sông nước.

Đề xuất bổ sung nhiều hạng mục dự án xây dựng Bảo tàng tỉnh Cà Mau - Anh 1

Từ đó, Bảo tàng đề xuất bổ sung vào dự án ở 4 nội dung: Phần tòa nhà chính; bổ sung phần không gian ngoài trời; các công trình kỹ thuật; bổ sung dự án trưng bày số hóa. Đối với không gian ngoài trời, Bảo tàng đề xuất bổ sung khu trưng bày ngoài trời để phục vụ triển lãm, trưng bày chuyên đề; khu vực tổ chức ngoại khóa ngoài trời cho học sinh, sinh viên; khu vực trình diễn các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, nghề truyền thống, nghệ thuật, giao lưu văn hóa, tổ chức sự kiện và khu vực phục dựng các mô hình tiêu biểu của tỉnh. Bảo tàng cũng đề xuất bổ sung dự án trưng bày số hóa vào dự án tổng. Theo ông Sơn, “số hóa di sản là một chủ trương lớn, xu hướng phát triển của ngành di sản nói chung, trong đó có ngành bảo tàng, nhằm đưa hiện vật gần hơn đến công chúng, góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa… Do vậy, trong dự án đầu tư Bảo tàng, chúng tôi đề xuất bổ sung hạng mục này”.

Trước đó, Văn Hóa đã có loạt bài về tình trạng gần 66.000 hiện vật quý hiếm ở Cà Mau không có nhà bảo tàng để bảo quản, trưng bày nhằm giữ gìn, phát huy giá trị các di sản, do đó cấp thiết cần có Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa để đầu tư cho công trình này.

THÙY TRANG

 

Ý kiến bạn đọc