Đảng bộ PC Khánh Hòa: Gắn nội dung Học tập và làm theo Bác với hoạt động sản xuất kinh doanh

VHO - Thực hiện kế hoạch giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), tại Công ty CP Điện lực Khánh Hòa giai đoạn 2018 - 2019, vừa qua, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Khánh Hòa do Ông Võ Trí Vương - Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại đơn vị.

Đảng bộ PC Khánh Hòa: Gắn nội dung Học tập và làm theo Bác với hoạt động sản xuất kinh doanh - ảnh 1

Ông Võ Trí Vương - Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Tổ trưởng Giám sát phát biểu kết luận cuộc giám sát tại Đảng bộ Công ty

Thông qua báo cáo của đơn vị và kiểm tra hồ sơ trên thực tế, Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị 05 trong hơn 2 năm tại công ty. Theo đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng bộ là rất nghiêm túc và đi vào nề nếp; nội dung triển khai cụ thể sát theo chủ đề từng năm; việc chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Công ty là thường xuyên và đã cụ thể hóa kế hoạch của Đảng ủy cấp trên thành chương trình, nội dung cụ thể, phù hợp với điều kiện, đặc thù của Công ty, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chi bộ triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong các đơn vị. Đảng ủy Công ty cũng đã triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác theo chủ đề từng năm; tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đặc biệt là tuyên truyền trực quan tại các đơn vị.

Toàn Đảng bộ đã nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên trong thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy Công ty đã quan tâm lãnh đạo việc thực hiện CT 05 gắn với các hoạt động SXKD của Công ty; trong đó, gắn với việc thi đua hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Nhờ vậy, đã giúp Công ty hoàn thành nhiệm vụ chính trị do lãnh đạo địa phương giao trong việc đảm bảo cung ứng điện phục vụ sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Đảng bộ Công ty đã chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát động các phong trào thi đua lao động SXKD trở thành công việc thường xuyên của các chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên; xem đây là một trong những nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ và các đoàn thể, đồng thời đây cũng là cơ sở để đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm…. Qua đó, việc sinh hoạt chi bộ cũng đã đi vào nề nếp, nội dung sinh hoạt phong phú hơn, tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt ngày càng thể hiện rõ nét, chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên.

Đảng bộ PC Khánh Hòa: Gắn nội dung Học tập và làm theo Bác với hoạt động sản xuất kinh doanh - ảnh 2

 Gắn nội dung học tập và làm theo Bác Hồ với hoạt động sản xuất kinh doanh

Thực tế cho thấy, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo động lực thúc đẩy Công ty phát triển, đồng thời cổ vũ, động viên tinh thần người lao động nhiệt tình, hăng say trong lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu SXKD. Nhiều đơn vị đã có cách làm sáng tạo, gắn việc thực hiện chỉ thị 05 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… theo tấm gương của Bác đã được các chi bộ và lãnh đạo đơn vị quan tâm triển khai, thực hiện nghiêm túc và đạt được hiệu quả nhất định. Thông qua các phong trào này, từ quần chúng đến đảng viên đều tự ý thức và có trách nhiệm phấn đấu vươn lên, có nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả cao và nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu xuất hiện.

Đặc biệt, trong nhiều năm qua, Đảng bộ Công ty đã duy trì thường xuyên Hội thi kể chuyện về Bác, Hội thi tuyên truyền hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng chủ đề phù hợp nhân dịp sinh nhật Bác 19.5 nhằm làm nổi bật tư tưởng - đạo đức - phong cách của Bác. Cũng tại các Hội thi này, Đảng bộ Công ty tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện toàn diện các hoạt động SXKD tại Đảng bộ PC Khánh Hòa là một cách làm mới và mang lại hiệu quả rất tích cực. Ngoài ra, nhờ sự năng động sáng tạo trong quản lý điều hành của lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên và NLĐ, trong các năm qua, Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình, được lãnh đạo địa phương ghi nhận và tặng thưởng nhiều Bằng khen. Thời gian tới, Đảng ủy Công ty sẽ tiếp tục lãnh đạo toàn đơn vị vượt mọi khó khăn, phấn đấu cấp điện an toàn, liên tục trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa.

MẠNH THÔNG

Ý kiến bạn đọc