Đã có Tổ công tác quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng

VHO- Thứ trưởng Tạ Quang Đông vừa ký Công văn số 923/QĐ_BVHTTDL ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ công tác quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng. Tổ Công tác gồm 10 thành viên. Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành làm Tổ trưởng.

Đã có Tổ công tác quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng - Anh 1

Web drama "Bố già" của Trấn Thành từng làm mưa làm gió trên không gian mạng trước khi phim điện ảnh cùng tên chính thức ra rạp

Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh là Tổ phó thường trực; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh là Tổ phó. Trước đó, dự kiến ông Việt làm Tổ trưởng Tổ công tác này.

Quyết định nêu rõ, Tổ công tác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Luật Điện ảnh ngày 15.6.2022, Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31.12.2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, cụ thể: Tiếp nhận hồ sơ, trả lời bằng văn bản đối với đề nghị công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng; đăng tải công khai tên doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng. Cấp, thu hồi Giấy phép phân loại phim đối với phim của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chưa đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng. Xây dựng và quản lý Hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng.

Đã có Tổ công tác quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng - Anh 2

Tổ công tác quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng có trách nhiệm yêu cầu chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng dừng, gỡ bỏ phim vi phạm

Bên cạnh đó, Tổ công tác còn có trách nhiệm kiểm tra nội dung phim, phân loại phim, hiển thị kết quả phân loại phim phổ biến trên không gian mạng. Tiếp nhận thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim trên không gian mạng. Tiếp nhận đầu mối, thông tin liên hệ của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng.

“Tổ công tác quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng có trách nhiệm yêu cầu chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng dừng, gỡ bỏ phim vi phạm. Yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp có nền tảng truyền thông số ngăn chặn, gỡ bỏ phim vi phạm. Đồng thời, yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông triển khai các biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn việc truy cập phim vi phạm…”, ông Vi Kiến Thành cho biết.

Ngoài ra, Tổ công tác cũng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Bộ. Trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bộ đối với các vấn đề nảy sinh ngoài thẩm quyền.

PHƯƠNG ANH

 

Ý kiến bạn đọc