Bố già, Mắt biếc… trong Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXII

VHO- 26 phim truyện điện ảnh sẽ được lựa chọn chiếu trong Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXII, bao gồm: Bằng chứng vô hình; Bố già; Chị Mười Ba 2 - 3 ngày sinh tử; Con đường có mặt trời; Cơn giông; Gái già lắm chiêu V; Khúc mưa; Kiều; Lính chiến; Mắt biếc; Miền ký ức; Nắng 3 - lời hứa của cha; Ngốc ơi tuổi 17; Ròm; Tiệc trăng máu; Võ sinh đại chiến; Bình minh đỏ; "Em" là của em; Cậu Vàng; Điên tối; Đôi mắt âm dương; Kiều @; Người lắng nghe; Sám hối; Song song; Vào đời.

Bố già, Mắt biếc… trong Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXII - Anh 1

Phim Mắt biếc sẽ chiếu trong Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXII

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định 2761/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII. Theo đó, Bộ VHTTDL giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Sở VHTT TP. Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII tại Hà Nội và Đà Nẵng, từ ngày 10 đến ngày 16.11.2021. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia chịu trách nhiệm chiếu phim, thiết kế, in ấn tài liệu tuyên truyền tại Hà Nội. Sở VHTT TP. Đà Nẵng chỉ đạo, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh chịu trách nhiệm tổ chức Tuần phim tại Đà Nẵng. 26 phim truyện điện ảnh đã được lựa chọn chiếu trong Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXII.

BẢO NGÂN

Ý kiến bạn đọc