Đồng ý chuyển giao hai chi tiết liên quan bảo vật quốc gia Tượng Bồ tát Tara cho Đà Nẵng

VHO- Liên quan đến việc chuyển giao hiện vật con ốc và hoa sen (ảnh) của bảo vật quốc gia Tượng Bồ tát Tara, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 2027/QĐ-UBND đồng ý chuyển giao 2 chi tiết liên quan của bảo vật quốc gia Tượng Bồ tát Tara tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, TP Đà Nẵng để lưu giữ và phát huy giá trị. Đồng thời giao Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm chỉ đạo Bảo tàng Quảng Nam tiến hành các thủ tục chuyển giao số hiện vật trong danh mục theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Đồng ý chuyển giao hai chi tiết liên quan bảo vật quốc gia Tượng Bồ tát Tara cho Đà Nẵng - Anh 1

Sở VHTTDL Quảng Nam cho biết, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đang hoàn thiện phiên bản bảo vật quốc gia Tượng Bồ tát Tara theo tỷ lệ 1:1 để chuyển trưng bày tại Bảo tàng Quảng Nam. Hai bên dự kiến sẽ chuyển giao cùng lúc 2 chi tiết của bảo vật và phiên bản tượng sau khi hoàn thành. Liên quan đến câu chuyện vì sao dù đã được công nhận là bảo vật quốc gia nhưng pho tượng Bồ tát Tara tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng vẫn chưa được ghép nối hoàn chỉnh với 2 phần hiện vật lá sen và con ốc trên 2 tay của tượng này, từ năm 2019 đến nay, Văn Hóa đã có nhiều bài viết phản ánh về vấn đề này.

Gần đây nhất, Văn Hóa (số 3929, ngày 8.9.2023) có bài “Về những hiện vật “con ốc và hoa sen” của bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara: Sẽ chuyển giao cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng”.

K.CHI

Ý kiến bạn đọc