Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại từ ngày mai 16.8

VHO- Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có thông báo tới các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân và người nước ngoài về việc tổ chức Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau thời gian tạm ngừng để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2022.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại từ ngày mai 16.8 - Anh 1

Theo đó, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2022. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày mai 16.8.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc