Kỷ niệm trọng thể 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng

VHO - Sáng 28.3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (2.4.1904 – 2.4.2024), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kỷ niệm trọng thể 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng - Anh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu dự Lễ dâng hương tại Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng​

Dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; diện các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các tỉnh, thành phố nơi đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã hoạt động, công tác; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hải Dương qua các thời kỳ; đại diện gia đình, dòng họ đồng chí Nguyễn Lương Bằng.

Trước Lễ kỷ niệm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính dâng hương tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng tại Nhà tưởng niệm ở thôn Đông, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng nêu rõ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, yêu nước tại thôn Đông, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, lớn lên trong bối cảnh đất nước bị nô lệ, nhân dân lầm than, nhưng đồng chí luôn có tinh thần yêu nước, sớm nuôi ý chí phá bỏ ách kìm kẹp, bóc lột. Khi được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, được giác ngộ về con đường giải phóng dân tộc và nhanh chóng trở thành người chiến sĩ cộng sản kiên cường bất khuất, một lòng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí Nguyễn Lương Bằng cũng là một trong những người truyền bá chủ nghĩa cộng sản khoa học ở nước ta.

Kỷ niệm trọng thể 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng - Anh 2

Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng

 “Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, tự hào, trân trọng biết ơn người con ưu tú của dân tộc và quê hương Hải Dương, chúng ta càng thấu hiểu và khắc ghi những bài học cách mạng vô cùng quý giá cho công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước hiện nay", Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng nhấn mạnh, đồng thời nêu rõ, học tập, noi gương đồng chí Nguyễn Lương Bằng, trước hết là học tập về lòng yêu nước thiết tha, khát vọng cháy bỏng, ý chí đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, ấm no hạnh phúc cho nhân dân; đó là sự nhanh nhạy và lòng nhiệt thành với lý tưởng cách mạng, kiên định với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh; luôn chủ động, tích cực vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn đấu tranh cách mạng và từ thực tiễn phong trào để phát triển đường lối, sách lược, tổng kết lý luận sâu sát, kịp thời, đúng đắn. Học tập đồng chí Nguyễn Lương Bằng là học về tinh thần vượt lên mọi hoàn cảnh để tiếp thu tri thức văn hoá nhân loại, tiếp nhận lý luận cách mạng, chủ động nỗ lực nắm bắt chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu thực tế. Học tập, noi gương đồng chí Nguyễn Lương Bằng là học tập, rèn luyện về ý chí kiên trung, bất khuất của người cộng sản, trong khó khăn không nản chí, trong hiểm nguy không chùn bước, trong thử thách không lung lạc, trước cái chết không run sợ; dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ gìn khí tiết và tỏa sáng đạo đức của người đảng viên, người lãnh đạo của Đảng.

Kỷ niệm trọng thể 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng - Anh 3

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Học tập, noi gương Đồng chí Nguyễn Lương Bằng là học tập về về sự gắn kết nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng; tranh thủ thời cơ và sự ủng hộ của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cho cuộc đấu tranh cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta. Đó là tinh thần nêu gương sáng về đạo đức của người cộng sản, tình đoàn kết đồng chí trong sáng, luôn dấn thân, sâu sát phong trào cách mạng, luôn tin tưởng và phát huy sức mạnh to lớn của quần chúng cho cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân ta.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh, phát huy truyền thống xứ Đông xưa, Hải Dương nay, học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đồng chí Nguyễn Lương Bằng và lớp lớp các thế hệ tiền bối cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Hải Dương đã kiên trì, vượt khó và đã có những đóng góp quan trọng qua các thời kỳ cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng quê hương Hải Dương ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, những năm gần đây, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh đã không ngừng nỗ lực và đạt được những thành tựu rất toàn diện trên các lĩnh vực.

Kỷ niệm trọng thể 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng - Anh 4

B​à Nguyễn Tường Vân, con gái lớn của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng phát biểu

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương kêu gọi các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục học tập, noi gương tấm gương đạo đức ngời sáng và để kế tục xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của đồng chí Nguyễn Lương Bằng cùng các bậc tiền bối cách mạng, tiếp tục nêu cao ý chí, khát vọng xây dựng và phát triển quê hương đất nước giàu mạnh, văn minh; xây dựng tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo với tư duy, tầm nhìn chiến lược, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phấn đấu đến năm 2025, Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm đủ tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Tường Vân, con gái lớn đồng chí Nguyễn Lương Bằng đại diện gia đình bày tỏ xúc động và cám ơn chân thành, sâu sắc các cơ quan, ban, ngành Trung ương, tỉnh, huyện và xã nhà Thanh Tùng; các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nhiệt tình ủng hộ, hưởng ứng và phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng trang trọng, thân tình, ấm áp. Bà Nguyễn Tường Vân chúc tỉnh Hải Dương, huyện Thanh Miện ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, hạnh phúc.

Trước đó, chiều 27.3, tại thành phố Hải Dương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh ủy Hải Dương đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Người Cộng sản kiên trung, mẫu mực, Nhà Lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam.

         NGUYỄN QUÂN

Ý kiến bạn đọc