Hàng vạn người dân, khách quốc tế thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

TRẦN HUẤN

VHO - Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2024), hàng vạn người dân và du khách quốc tế đã đến thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là nơi Bác Hồ đã sống và làm việc suốt những năm cuối đời, nơi đây hiện còn lưu giữ các di tích, tài liệu, hiện vật gốc và môi trường cảnh quan di tích.

Đó là những minh chứng về chiều sâu tư tưởng, phong cách, đạo đức, lối sống và tinh thần cống hiến của Người cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Sau khi Người qua đời, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định bảo quản tốt khu lưu niệm tại Phủ Chủ tịch để ghi nhớ công lao to lớn của Người.

Ghi nhận của phóng viên Văn Hóatừ sáng sớm 19.5:

Hàng vạn người dân, khách quốc tế thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - ảnh 1
Hàng vạn người dân, khách quốc tế thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - ảnh 2
Hàng vạn người dân, khách quốc tế thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - ảnh 3
Hàng vạn người dân, khách quốc tế thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - ảnh 4
Hàng vạn người dân, khách quốc tế thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - ảnh 5
Hàng vạn người dân, khách quốc tế thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - ảnh 6
Hàng vạn người dân, khách quốc tế thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - ảnh 7
Hàng vạn người dân, khách quốc tế thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - ảnh 8
Hàng vạn người dân, khách quốc tế thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - ảnh 9
Hàng vạn người dân, khách quốc tế thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - ảnh 10
Hàng vạn người dân, khách quốc tế thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - ảnh 11
Hàng vạn người dân, khách quốc tế thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - ảnh 12
Hàng vạn người dân, khách quốc tế thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - ảnh 13
Hàng vạn người dân, khách quốc tế thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - ảnh 14
Hàng vạn người dân, khách quốc tế thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - ảnh 15
Hàng vạn người dân, khách quốc tế thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - ảnh 16
Hàng vạn người dân, khách quốc tế thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - ảnh 17