Tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất:

Được triển khai với ba trụ cột

THÚY HIỀN

VHO - Chiều qua 16.4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc họp của Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật (VHNT) Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025).

Được triển khai với ba trụ cột - ảnh 1

 Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận cuộc họp

 Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đồng chủ trì cuộc họp.

Khẳng định thành tựu, chỉ rõ hạn chế

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, cuộc họp của Ban Chỉ đạo nhằm mục đích rà soát toàn bộ các nội dung trong Kế hoạch tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất; Kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại văn bản số 7907-CV/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo Bộ trưởng, về chủ trương, Ban Chỉ đạo đã xác định được vị trí, mục đích quan trọng của sự kiện này nhằm đánh giá sâu sắc, toàn diện nền VHNT Việt Nam; khẳng định thành tựu, chỉ rõ hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển VHNT nước nhà trong giai đoạn mới. Bộ trưởng cho biết, theo báo cáo của Thường trực tổ giúp việc Ban chỉ đạo, các hoạt động tổng kết sẽ được triển khai trên ba trụ cột, có sự gắn kết chặt chẽ, đó là: Nghiên cứu khoa học; Các hoạt động, sự kiện; Công tác thông tin, tuyên truyền. Từng tuyến nhiệm vụ đều được cụ thể hóa, phân công, phân nhiệm rõ ràng, thu hút sự tham gia của các cơ quan chủ chốt trong lĩnh vực VHNT.

Đối với tuyến nghiên cứu khoa học, nội dung tổng kết bao gồm 5 nhiệm vụ khoa học, với sự tham gia của Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương; Bộ VHTTDL; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM. Bên cạnh đó, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương và địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, tổ chức hoạt động tọa đàm về những vấn đề then chốt, tiến tới tổ chức hội thảo ở từng lĩnh vực VHNT. Trên cơ sở đó sẽ tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30.4.1975-30.4.2025): Những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển; tập trung làm rõ các nhóm vấn đề như bối cảnh lịch sử, sự phát triển của nền VHNT Việt Nam 50 năm qua; quá trình vận động, thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trên các phương diện cơ bản như đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; sáng tác, lý luận, phê bình, phương thức truyền bá VHNT; giới thiệu, quảng bá VHNT Việt Nam ra nước ngoài và tiếp nhận VHNT nước ngoài ở Việt Nam; thực trạng, xu hướng phát triển của đội ngũ văn nghệ sĩ và công chúng; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển VHNT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Thứ hai, tập trung vào tổ chức các sự kiện mang tính điểm nhấn quy mô toàn quốc. Đặc biệt, trong dịp này sẽ có Hội nghị Văn nghệ toàn quốc tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì; các cơ quan phối hợp gồm: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Bộ VHTTDL, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Thành ủy Hà Nội và các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan... Sự kiện sẽ diễn ra tại Phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội. Hội nghị có sự tham gia của các văn nghệ sĩ Việt Nam tiêu biểu ở trong và ngoài nước. Tại Hội nghị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại; từ đó củng cố niềm tin, khát vọng cống hiến, cùng xác định tầm nhìn, tâm thế, trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với tương lai đất nước và sự phát triển của VHNT nước nhà trong giai đoạn mới; tôn vinh những văn nghệ sĩ có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển nền VHNT Việt Nam. Cùng với đó là những sự kiện lớn như: Sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT về chủ đề Chung một cơ đồ Việt Nam do Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương tổ chức; Lễ tôn vinh các tác phẩm VHNT tiêu biểu, xuất sắc 50 năm sau ngày đất nước thống nhất do Bộ VHTTDL chủ trì; Triển lãm trưng bày, giới thiệu thành tựu 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất; Liên hoan hợp xướng HSSV toàn quốc với chủ đề Bài ca thống nhất...

Một trong những nội dung quan trọng trong Kế hoạch, đó là công tác thông tin, tuyên truyền sẽ được thực hiện thường xuyên, cao điểm là từ tháng 3 đến tháng 4.2025. Công tác truyền thông phải đi trước để làm rõ, nâng cao ý thức và tự hào về ý nghĩa, thành tựu của nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất, đặc biệt là cổ vũ sự đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà, tuyên truyền quảng bá những tác phẩm xuất sắc của nền VHNT Việt Nam nửa thế kỷ qua.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch để chủ động bố trí dự toán ngân sách nhà nước được giao, đồng thời đề nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí và nguồn lực để tổ chức các hoạt động tổng kết theo kế hoạch.

Được triển khai với ba trụ cột - ảnh 2

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng báo cáo tại cuộc họp

Lan tỏa mạnh mẽ những thông điệp mang tầm thế kỷ

Phát biểu tại buổi họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh về việc cần có nghiên cứu, đánh giá toàn diện, đầy đủ về 50 năm nền VHNT Việt Nam và nên có sự thống nhất về mặt phương pháp triển khai kế hoạch, có bản đề cương tổng thể, có những tổng kết chuyên sâu ở từng chuyên ngành.

Phó Thủ tướng cho rằng, mục tiêu cuối cùng của việc triển khai kế hoạch là đánh giá được nền VHNT từ sau ngày thống nhất đất nước đến nay, đánh giá thành tựu, kết quả, nguyên nhân tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục; có thể phân chia từng giai đoạn phát triển và phải đặt bối cảnh phát triển trong tình hình chung của thế giới. Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương nên chắp bút tổng kết và đây sẽ là bản tổng kết hết sức công phu, đồ sộ. Phó Thủ tướng yêu cầu, cần đẩy mạnh công tác truyền thông nhưng quan trọng là phải có chất liệu truyền thông. Vì vậy, cần gắn trách nhiệm của các cơ quan nghiên cứu lý luận và có sự gắn kết giữa các khâu nghiên cứu, tổng kết, lý luận, truyền thông.

Tổng kết cuộc họp, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp thu các ý kiến và tiếp tục bổ sung, hoàn thiện trong quá trình triển khai kế hoạch. Trong quá trình triển khai kế hoạch, phải thống nhất về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu của tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước, gắn tổng kết này với các tổng kết quan trọng khác, trong đó có tổng kết Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Lãnh đạo Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành, nhất là ngành chuyên môn, các địa phương trong quá trình triển khai kế hoạch cần huy động nhiều nguồn lực để tổ chức các hoạt động; hoạt động của địa phương không được trùng thời gian với sự kiện có ý nghĩa quốc gia. Công tác thông tin và truyền thông cần triển khai sâu rộng ở trong nước và quốc tế. Hoạt động lý luận, phê bình VHNT đẩy mạnh, tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch…

Tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước là nhiệm vụ rất lớn, với các hoạt động phong phú, toàn diện và tinh thần nhìn lại để vững vàng bước tiếp. Ở tất cả các tuyến nhiệm vụ, đội ngũ các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình VHNT, văn nghệ sĩ giữ vai trò nòng cốt. Đó thực sự là cuộc hội tụ của giới VHNT toàn quốc để lan tỏa mạnh mẽ những thông điệp mang tầm thế kỷ, quyết tâm cùng nhau cống hiến vì sự phồn vinh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Đó là trách nhiệm nặng nề nhưng cũng là vinh dự lớn lao của các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Ý kiến bạn đọc