Tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

VHO- Nhằm hướng dẫn các Công an các đơn vị, địa phương triển khai xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá, từ năm 2019- 2023, Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá Bộ Công an đã Tổ chức 25 lớp tập huấn Hướng dẫn thực thi Luật PCTH thuốc lá, thực hiện nơi làm việc không thuốc lá cho CBCS Công an trực tiếp thực thi pháp luật.

Các cán bộ, chiến sĩ là công an các quận, huyện, thị trấn, phường những đơn vị thực thi pháp luật thuộc Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, tại 25 tỉnh, thành phố như Hòa Bình, Bạc Liêu, Quảng Bình, K02 Đà Nẵng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Bắc Cạn… Tổng cộng 12.500 cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương đã được tham gia tập huấn.

Tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Anh 1

Ngoài việc tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn thực thi pháp luật, Ban chỉ đạo PCTH thuốc lá Bộ Công an liên tục triển khai 30 đợt kiểm tra, giám sát công tác PCTH thuốc lá tại Công an các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước. Từ đó hỗ trợ, nhắc nhở các Ban chỉ đạo PCTH thuốc lá Công an các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động kiểm tra, xử phạt các vi phạm hành chính về PCTH thuốc lá trên địa bàn mà họ quản lý; chia sẻ các kinh nghiệm kiểm tra xử phạt đã triển khai tại các địa phương khác; hướng dẫn đẩy mạnh xây dựng các nội quy, quy chế, quy định trong cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng thành công môi trường cơ quan, đơn vị, doanh trại không khói thuốc lá.

Qua các hoạt động kiểm tra, giám sát cũng như hoạt động tuyên truyền, Ban chỉ đạo PCTH thuốc lá Bộ Công an cho rằng, mọi hoạt động trong công tác PCTH thuốc lá có thành công hay không cần có sự ủng hộ rất lớn từ phía ban lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Bởi vậy, người làm công tác PCTH thuốc lá cần tranh thủ được sự ủng hộ từ phía thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Hoạt động kiểm tra, xử phạt tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn Công an các tỉnh, thành phố có thành công, hiệu quả cao khi có sự tham gia quyết liệt của các Cảnh sát phụ trách mảng quản lý hành chính về trật tự xã hội các cấp. Bên cạnh đó, cần có kinh phí hỗ trợ công tác phí và kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động triển khai kiểm tra, xử phạt…

VIỆT THANH

Ý kiến bạn đọc