Xung quanh việc chi trả tiền Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT: Phối hợp xử lý để chi trả sớm nhất

VHO- Về những thông tin nhiều tác giả chưa được nhận tiền Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT sau 4 tháng vinh danh, Bộ VHTTDL cho biết, thực hiện chỉ đạo tại văn bản ngày 26.9 của Văn phòng Chính phủ về việc chi trả tiền thưởng, ngày 27.9, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã ký văn bản số 4062/BVHTTDL-KHTC, gửi Bộ Tài chính danh sách cá nhân được nhận tiền thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan và dự toán kinh phí bổ sung cho từng đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

Xung quanh việc chi trả tiền Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT: Phối hợp xử lý để chi trả sớm nhất - Anh 1

 Ngày 19.5.2023, Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT đã được Bộ VHTTDL trang trọng tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội Ảnh: TRẦN HUẤN

 Bộ VHTTDL cho biết, công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT được thực hiện theo Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 133/2018/ NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90. Ngày 19.5 vừa qua, lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT đã được tổ chức trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Về việc chi trả tiền thưởng cho các tác giả được vinh danh, ngay từ sớm, Bộ VHTTDL đã chủ động triển khai các bước phối hợp theo đúng quy trình; có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền và các Bộ, ngành liên quan nhằm sớm triển khai, thực hiện thủ tục chi trả tiền thưởng cho các tác giả sau khi được vinh danh. Ngày 6.4.2023, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1322/BVHTTDL-KHTC gửi Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí tiền thưởng. Theo đó, Bộ VHTTDL đã rà soát các tác giả, đồng tác giả được nhận tiền thưởng. Mức giải thưởng và việc thực hiện chi trả được căn cứ khoản 2, Điều 6 và điểm c, khoản 2, Điều 7 Nghị định số 90/2014/NĐ- CP ngày 29.9.2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT. Mức thưởng hiện nay của Giải thưởng Hồ Chí Minh là 270 lần lương cơ sở, Giải thưởng Nhà nước là 170 lần. Bộ VHTTDL đã rà soát và tổng hợp dự toán đề nghị Bộ Tài chính xem xét, bổ sung kinh phí năm 2023 tiền thưởng xét tặng các Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước.

Ngày 22.6.2023, Bộ VHTTDL có văn bản số 2488/BVHTTDL-KHTC gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc báo cáo kinh phí tiền thưởng xét tặng Giải thưởng. Văn bản này cho biết, căn cứ Nghị định số 90/2014/ NĐ-CP của Chính phủ: “Tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật được bố trí trong kinh phí của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật”, Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị bổ sung dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023 để chi trả tiền thưởng cho các tác giả được tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT (đối với các hồ sơ do Bộ VHTTDL trình Hội đồng cấp Nhà nước). Việc chi tiền thưởng cho các tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng các Giải thưởng còn lại do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi có hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT chịu trách nhiệm chi tiền thưởng cho các tác giả, đồng tác giả.

Xung quanh việc chi trả tiền Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT: Phối hợp xử lý để chi trả sớm nhất - Anh 2

 Về việc chi trả tiền thưởng, Bộ VHTTDL đã chủ động triển khai các bước phối hợp theo đúng quy trình; có công văn báo cáo cấp có thẩm quyền và các Bộ, ngành liên quan nhằm sớm thực hiện thủ tục chi trả tiền thưởng Ảnh: T.L

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, hồ sơ gửi kèm danh sách tác giả nhận thưởng thuộc các Hội VHNT đặc thù như Hội Nhạc sĩ, Hội Điện ảnh, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam không có cá nhân, tập thể thuộc Bộ VHTTDL. Điều này chưa đảm bảo quy định của Nghị định số 91/2017 quy định chi tiết một số điều về Luật thi đua, khen thưởng. Bộ Tài chính cũng nêu trong báo cáo gửi Chính phủ: Các tập thể, cá nhân thuộc Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng, thì Bộ, Ban, ngành, tỉnh đoàn thể Trung ương đó có trách nhiệm chi thưởng từ ngân sách nhà nước của cấp mình và hạch toán chi thành mục riêng… Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ VHTTDL bổ sung báo cáo danh sách tên cá nhân nhận thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành (phân định rõ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương), gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí theo quy định.

Ngày 26.9 vừa qua, Bộ VHTTDL đã nhận được văn bản số 7376/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về nội dung chi trả tiền thưởng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, yêu cầu Bộ VHTTDL nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại các văn bản trước đó về việc chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT; trên cơ sở đó hoàn thiện đề xuất gửi Bộ Tài chính, thời gian trước ngày 30.9.2023. Tại văn bản này cũng cho biết, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu Bộ Tài chính rà soát, xem xét và đề xuất việc bố trí kinh phí chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 5.10.2023.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 7376 của Văn phòng Chính phủ, ngày 27.9, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã ký văn bản số 4062/ BVHTTDL-KHTC gửi Bộ Tài chính, trong đó cho biết Bộ VHTTDL đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính và hoàn thiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Đồng thời, tại văn bản này, Bộ VHTTDL gửi kèm danh sách cá nhân được nhận tiền thưởng, tên đơn vị, cơ quan và dự toán kinh phí bổ sung cho từng đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành. Như vậy, công tác tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 90/2014/ NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 133/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90 và các văn bản pháp luật liên quan.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế và phản ánh từ các văn nghệ sĩ, dư luận trong những ngày qua, Bộ VHTTDL đã rất khẩn trương phối hợp tích cực với Bộ Tài chính, báo cáo cấp có thẩm quyền về các nội dung liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo việc chi trả tiền thưởng trong thời gian sớm nhất. 

 Cũng liên quan đến vấn đề này, theo Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, sáng qua 28.9, Bộ trưởng đã trực tiếp báo cáo với Thủ tướng. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo các các Bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện trên tinh thần rút gọn thủ tục hành chính, sớm trình Chính phủ xem xét thông qua việc cấp tiền khen thưởng cho các tác giả, đồng tác giả được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng cho biết đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính và hai bên thống nhất phối hợp xử lý sớm nhất những vấn đề liên quan, đảm bảo công tác chi trả tiền Giải thưởng nhanh chóng, kịp thời

 PHƯƠNG ANH

Ý kiến bạn đọc