Xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam: Lấy đạo đức, văn hóa kinh doanh làm cốt lõi

VHO- Đó là khẳng định của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tại Diễn đàn Quốc gia thường niên năm 2023 với chủ đề Văn hóa kinh doanh - Dòng chảy phát triển và hội nhập. Sự kiện do Bộ VHTTDL và Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức, vừa diễn ra tại TP.HCM.

 Diễn đàn là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức và tôn vinh văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các bên; khẳng định vai trò và đóng góp của văn hóa kinh doanh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới. 

Xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam: Lấy đạo đức, văn hóa kinh doanh làm cốt lõi - Anh 1

 Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao tặng Bằng khen của Bộ VHTTDL cho các tập thể có thành tích trong Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” 

Bảo vệ bản sắc, phát huy tiềm năng, sức mạnh văn hóa 
Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Trong công tác xây dựng môi trường văn hóa nói chung, Bộ VHTTDL đã chủ động, tích cực phối hợp với các Ban, bộ, ngành, địa phương, các liên đoàn, hiệp hội để chung tay xây dựng, củng cố, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp gắn với truyền thống ngàn đời của dân tộc. Đối với công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp nói riêng, Bộ VHTTDL phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam triển khai rộng rãi Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam, tổ chức nhiều hoạt động trong đó nổi bật là Diễn đàn văn hóa doanh nghiệp thường niên nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương của Đảng và Chính phủ về xây dựng văn hóa, định hình bản sắc con người Việt Nam; tạo động lực thúc đẩy xây dựng và gìn giữ văn hóa trong kinh doanh, hướng đến định hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp; giúp tìm kiếm, phát hiện, tôn vinh doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam và lan tỏa điển hình thành công”. 
Bộ trưởng nhấn mạnh, Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị vừa qua đã xác định nhiệm vụ: Hoàn thiện và vận động đội ngũ doanh nhân phấn đấu thực hiện chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc; tiếp cận được tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài trong xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Lấy đạo đức, văn hóa kinh doanh làm cốt lõi, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao vai trò của doanh nhân đóng góp cho ngoại giao kinh tế, đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam... 
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, trong giai đoạn hiện nay, đất nước đang đối mặt với các cơ hội, thách thức đan xen đến từ những tác động đa chiều của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Trước các cơ hội, thách thức đặt ra, chúng ta đã lựa chọn chấn hưng văn hóa dân tộc; bảo vệ bản sắc, phát huy tiềm năng, sức mạnh văn hóa dân tộc trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh là điều cốt lõi. Tiếp cận theo hướng này, văn hóa kinh doanh cần thể hiện rõ nét bản sắc cốt lõi của doanh nghiệp; đồng thời kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa riêng biệt của đất nước, con người Việt Nam, gắn với sự phát triển hưng thịnh, bền vững, có trách nhiệm với xã hội; tạo được hiệu ứng tốt đẹp trong cộng đồng kinh doanh; quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa con người Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 
Bộ trưởng mong muốn tinh thần và giá trị thực chất của Diễn đàn sẽ được ủng hộ và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam; tạo sức mạnh nền tảng cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp, từ đó góp phần vào thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước, trong đó: Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên như Đại hội XIII của Đảng vừa qua đã xác định. 

Xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam: Lấy đạo đức, văn hóa kinh doanh làm cốt lõi - Anh 2
 

Đối với công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Bộ VHTTDL đã phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam triển khai rộng rãi Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam, tổ chức nhiều hoạt động trong đó nổi bật là Diễn đàn văn hóa doanh nghiệp thường niên nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương của Đảng và Chính phủ về xây dựng văn hóa, định hình bản sắc con người Việt Nam; tạo động lực thúc đẩy xây dựng và gìn giữ văn hóa trong kinh doanh, hướng đến định hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp; giúp tìm kiếm, phát hiện, tôn vinh doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam và lan tỏa điển hình thành công.

(Bộ trưởng NGUYỄN VĂN HÙNG)


Có bản sắc văn hóa kinh doanh bền vững thì mới phát triển bền vững 
Diễn đàn Văn hóa kinh doanh - Dòng chảy Phát triển và Hội nhập còn là sự kiện quan trọng để tôn vinh, khuyến khích, góp phần nâng cao vai trò văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh của thế giới đa cực (VUCA) và cuộc cách mạng công nghệ chuyển đổi số. Trong bài tham luận Bản sắc văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp/doanh nhân Việt Nam, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương đã chỉ ra hai yếu tố tạo nên phẩm chất tốt đẹp của doanh nghiệp và doanh nhân, đó là: Bản sắc văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp và đạo đức của doanh nhân. Theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn, doanh nghiệp có bản sắc văn hóa kinh doanh bền vững thì mới phát triển bền vững, tạo ra thương hiệu, chiến lược kinh doanh độc đáo cho mình mà các đối thủ cạnh tranh khác không có được. Bản sắc văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp còn là sức mạnh to lớn truyền cảm hứng và tác động trực tiếp đến thái độ, ý chí của đội ngũ lãnh đạo và toàn thể nhân viên doanh nghiệp. Cốt lõi của văn hóa kinh doanh là đạo đức của doanh nhân. Phải lấy đạo đức là nền tảng cho sự phát triển lâu dài. 
Chủ đề Văn hóa kinh doanh - Dòng chảy Phát triển và Hội nhập của Diễn đàn cũng được làm nổi bật trong phiên tọa đàm và tranh luận Kinh doanh để làm giàu hay phụng sự xã hội? Phiên tọa đàm và tranh luận diễn ra sôi nổi với sự tham gia của các khách mời là lãnh đạo doanh nghiệp, các chuyên gia tư vấn đại diện cho các tổ chức uy tín và có kinh nghiệm thực tiễn trong đa dạng các lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam. Cùng với đó là những câu chuyện rất thực tế qua bài tham luận Văn hóa kinh doanh thời 4.0 của ông Nguyễn Hữu Thái Hòa, Phó Viện trưởng Viện Trí Việt - Vusta, trong đó đề xuất những giải pháp giúp doanh nghiệp Việt Nam “hòa nhập nhưng không hòa tan” trong bối cảnh của thế giới VUCA, cuộc cách mạng công nghệ và chuyển đổi số mạnh mẽ. 

LÊ HOÀN 

Ý kiến bạn đọc