Vĩnh Phúc: Nhiều di tích được tu bổ, tôn tạo hoàn toàn bằng bằng nguồn vốn xã hội hoá

VH- Theo Sở VHTTDL Vĩnh Phúc, trên địa bàn tỉnh hiện có 1.303 di tích, trong đó có 472 di tích đã được xếp hạng (hai di tích quốc gia đặc biệt, 66 di tích cấp quốc gia, 404 di tích cấp tỉnh). G M T Phát hiện ngôn ngữ Quốc Tế Ngữ Tiếng Ả-rập Tiếng Agiecbaigiăng Tiếng Ai-len Tiếng Aixơlen Tiếng An-ba-ni Tiếng Anh Tiếng Armenia Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Tư Tiếng Bantu Tiếng Basque Tiếng Bengali Tiếng Bêlarút Tiếng Bosnia Tiếng Bồ Ðào Nha Tiếng Bungary Tiếng Catalan Tiếng Cebuano Tiếng Chichewa

Ý kiến bạn đọc