Rực rỡ sắc màu văn hóa và trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Thanh Hóa

VHO - Tối 8.3, tại Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa), Sở VHTTDL Thanh Hóa tổ chức Khai mạc Liên hoan Văn hóa dân tộc lần thứ XX và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2024.

Rực rỡ sắc màu văn hóa và trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Thanh Hóa - Anh 1

Rực rỡ sắc màu Văn hóa và trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Liên hoan Văn hóa dân tộc lần thứ XX và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2024 với chủ đề “Xuân về trên quê Thanh”. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa xã hội sâu sắc, góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

Rực rỡ sắc màu văn hóa và trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Thanh Hóa - Anh 2

Rực rỡ sắc màu văn hóa và trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Thanh Hóa - Anh 3

Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2024

Liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công đến từ 26 huyện, thị, thành phố cũng như các câu lạc bộ hát văn, hát chầu văn của tỉnh. Tham gia Liên hoan, nghệ nhân, diễn viên quần chúng của các đơn vị trình diễn văn hóa đặc trưng của dân tộc mình như, làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc, màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái, Khèn Mông, cồng chiêng, những sáng tác mới về ca - múa - nhạc mang âm hưởng dân gian, ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tình yêu thiên nhiên, trình diễn nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, trò chơi, trò diễn dân gian và trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Rực rỡ sắc màu văn hóa và trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Thanh Hóa - Anh 4

Rực rỡ sắc màu văn hóa và trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Thanh Hóa - Anh 5

Các tiết mục biểu diễn tại Liên hoan thể hiện nét đặc trưng của từng dân tộc, từng địa phương ở xứ Thanh

Các tiết mục biểu diễn tại Liên hoan thể hiện nét đặc trưng của từng dân tộc, từng địa phương ở xứ Thanh, nêu bật tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào đối với quê hương, xứ sở. Tiêu biểu như múa đèn, tổ khúc dân ca Đông Anh (huyện Đông Sơn), hát chèo (huyện Hậu Lộc), múa hát Pồn Pông (huyện Ngọc Lặc), hát Khặp dân tộc Thái…mang đến cho công chúng cái nhìn đa chiều, đa diện về tiềm năng văn hóa, du lịch xứ Thanh.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hóa Vương Thị Hải Yến khẳng định, Liên hoan Văn hóa các dân tộc Thanh Hóa lần thứ XX là hoạt động văn hóa có ý nghĩa. Thông qua các hoạt động tại Liên hoan đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc; gìn giữ và tôn vinh các giá trị, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đồng bào các dân tộc trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng 7 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh, góp phần “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, "Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Rực rỡ sắc màu văn hóa và trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Thanh Hóa - Anh 6

Ban tổ chức trao cờ cho các đơn vị tham gia  Liên hoan Văn hóa dân tộc lần thứ XX và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2024

Liên hoan cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tỉnh Thanh Hóa đến đông đảo Nhân dân, du khách trong và ngoài nước; thúc đẩy văn hóa, du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, du lịch về nguồn, du lịch văn hóa phát triển; thúc đẩy việc nghiên cứu, sưu tầm để gìn giữ, phát triển các loại hình di sản văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

NGUYẼN LINH

Ý kiến bạn đọc