Thanh Hoá:

Lấy ý kiến cử tri về chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa

NGUYỄN LINH

VHO - Việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường trực thuộc thành phố Thanh Hóa; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương đúng đắn, quan trọng đã được quy định tại kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá.

Ngày 23.5, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường trực thuộc thành phố Thanh Hóa; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Thanh Hóa.

Lấy ý kiến cử tri về chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa - ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn: Lấy ý kiến cử tri là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa...

Theo đó, kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa nhằm thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ để cử tri hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của việc lấy ý kiến; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri.

Động viên cử tri tham gia tích cực, đồng thuận, thống nhất cao đối với việc nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh.

Kế hoạch nêu rõ nội dung, hình thức và thời gian thực hiện tuyên truyền. Trong đó yêu cầu các địa phương tập trung tuyên truyền nội dung chính của các đề án; tên gọi và ý nghĩa tên gọi của đơn vị hành chính mới; nơi đặt trụ sở, công sở làm việc của đơn vị hành chính mới; quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc tham gia ý kiến...

Về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri, kế hoạch đưa ra phạm vi, nội dung lấy ý kiến đối với từng đơn vị; việc lập niêm yết danh sách cử tri, thành lập tổ lấy ý kiến cử tri, thời gian và hình thức thực hiện.

Riêng về hình thức lấy ý kiến cử tri có thể triển khai thông qua tổ chức hội nghị hoặc tổ chức phát phiếu lấy ý kiến theo hộ gia đình...

Lấy ý kiến cử tri về chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa - ảnh 2

Lấy ý kiến cử tri về chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn khẳng định, việc nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường trực thuộc TP Thanh Hóa; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương đúng đắn, quan trọng đã được quy định tại kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hoạt động lấy ý kiến cử tri là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đề nghị các địa phương tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, tổ chức thực hiện của chính quyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Đồng thời lưu ý, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri phải bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật, đúng thời gian, tiến độ đề ra.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, trong quá trình thực hiện, các đơn vị, địa phương phải đặt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền lên hàng đầu.

Tập trung hướng dẫn, cung cấp kịp thời các thông tin để cử tri hiểu đúng, đầy đủ về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về việc sáp nhập, sắp xếp các đơn vị hành chính nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất, tin tưởng trong các tầng lớp Nhân dân.

Việc thông tin, tuyên truyền phải được thực hiện dưới nhiều hình thức như qua hội nghị, các cuộc họp thôn, tổ dân phố, qua hệ thống thông tin đại chúng và các hình thức phù hợp khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cũng lưu ý các đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức tổ chức lấy ý kiến cử tri phù hợp với điều kiện, thực tiễn địa phương và bám sát yêu cầu đặt ra trong kế hoạch.

UBND các xã, phường, thị trấn hoàn thành tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri trước ngày 10.6.2024. UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri gửi tỉnh trước ngày 15.6.2024.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc