Hội thảo khoa học Khánh Hòa 370 năm xây dựng và phát triển

VHO - Sáng 31.3, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học Khánh Hòa 370 năm xây dựng và phát triển (1653-2023). Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UB MTTQVH tỉnh Khánh Hòa; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trên các lĩnh vực lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội… trong cả nước.

Hội thảo khoa học Khánh Hòa 370 năm xây dựng và phát triển - Anh 1

Quang cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung xung quanh những vấn đề về giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế, du lịch…và khát vọng xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa giàu đẹp, văn minh.

Theo nhà Sử học Dương Trung Quốc, 370 năm Khánh Hòa chọn để kỷ niệm chỉ là một cái mốc tương đối của lịch sử. Đó là kết quả của lịch sử quan hệ bao gồm cả sự hòa hiếu và xung đột kéo dài giữa các quốc gia... Bên cạnh đó, nói đến lịch sử của vùng đất tỉnh Khánh Hòa ngày nay không chỉ là lịch sử bắt đầu từ 370 năm trước mà bao gồm toàn bộ lịch sử từ khi con người tồn tại trên vùng đất này và đến nay là một bộ phận - một đơn vị hành chính cấp tỉnh của nước Việt Nam đương đại. Do đó, những di sản của quá khứ sẽ là bệ đỡ để sự tiếp nhận và hội nhập có cơ sở phát triển một cách bền vững trên mảnh đất Khánh Hòa.

Hội thảo khoa học Khánh Hòa 370 năm xây dựng và phát triển - Anh 2

Nhà Sử học Dương Trung Quốc

Trong khi đó, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng: Khánh Hòa có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra Khánh Hòa hiện nay vẫn chưa phát triển đúng tầm, thấp xa với kỳ vọng của cả nước và cơ bản vẫn là địa phương khó phát triển. Do vậy, địa phương phải xác lập tầm nhìn, cách tiếp cận phát triển mới như, quy hoạch lại phát triển tỉnh trên tất cả các tuyến và các cấp; tăng cường liên kết, tạo sức mạnh cộng hưởng; xác định vị thế mới với sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả từ trung ương.

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam cho rằng: Khánh Hòa hiện nay cần khai thác giá trị tài nguyên, môi trường biển, đảo và phát triển kinh tế bền vững. PGS.TS Nguyễn Chu Hồi đưa ra một số giải pháp hướng tới một nền kinh tế biển xanh, bền vững ở Khánh Hoà trong thời gian tới.

Theo đó, phải bảo toàn nguồn vốn tự nhiên biển, phục hồi, tái tạo các hệ sinh thái biển, ven biển bị suy thoái là những giải pháp cấp thiết. Ngoài ra, việc tuyên truyền và giáo dục về tài nguyên đảo cần được quan tâm và thường xuyên tiến hành với các đối tượng trong xã hội, đặc biệt là cộng đồng với các hình thức đa dạng và hiệu quả. Bên cạnh đó, phải xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ biển đạt trình độ khu vực và quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực biển có chất lượng cao, có kỹ năng nghề biển đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế, phục vụ hiệu quả quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa kinh tế biển đất nước. Đặc biệt, chú trọng đào tạo và hỗ trợ cho con em ngư dân và người lao động trên biển nghèo vượt khó; đẩy mạnh và mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa, du lịch; rà soát, bố trí lại không gian phát triển và bảo tồn để bảo đảm tính liên kết và giảm thiểu xung đột lợi ích trong phát triển kinh tế biển.

Hội thảo khoa học Khánh Hòa 370 năm xây dựng và phát triển - Anh 3

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

Theo PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, để phát triển kinh tế biển bền vững theo tinh thần Nghị quyết 36/NQ-TW của Trung ương Đảng (2018) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030; Nghị quyết số 09/NQ-TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII cần quán triệt các yếu tố sau: Duy trì được nguồn vốn tự nhiên biển; bảo tồn được thiên nhiên biển, bao gồm cảnh quan biển; bảo vệ được môi trường biển khỏi ô nhiễm và suy thoái…

Phát biểu kết luận Hội thảo, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cảm ơn, ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp nhằm xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa. Các ý kến đóng góp của đại biểu là chất liệu quý, đa chiều góp phần đóng góp phát triển địa phương trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội… Đồng thời phác thảo những định hướng, mục tiêu lớn để Khánh Hòa tiếp tục phấn đấu đạt được kết quả cao trong giai đoạn tiếp theo.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc