Đại hội Công đoàn Văn phòng Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2023 – 2028

VHO-Hôm nay 19.4, tại Hà Nội diễn ra Đại hội Công đoàn Văn phòng Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 7 đồng chí.

Đại hội Công đoàn Văn phòng Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Anh 1

Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ Trần Huy Toản và Chánh Văn phòng Bộ Lê Đức Trung chúc mừng  Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2023-2028

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Văn phòng Bộ và Tổ công đoàn các đơn vị trực thuộc đã phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trên tinh thần “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến” nhằm hoàn thành tốt các công việc theo kế hoạch công tác và nhiệm vụ đột xuất được giao. 100% đoàn viên Công đoàn Văn phòng Bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 10% đạt công đoàn viên xuất sắc. Các hoạt động phong trào như thể thao, văn nghệ, thi tìm hiểu… do công đoàn cấp trên phát động đều được các công đoàn viên hưởng ứng tham gia và đạt thành tích cao.

Bên cạnh tham mưu, đề xuất cho chính quyền trong việc chỉ đạo, điều hành cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn. Công đoàn Văn phòng Bộ đã làm tốt công tác kiểm tra giám sát các hoạt động của các đơn vị, cùng chính quyền chung tay đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động, bảo vệ quyền lợi chính đáng, tham gia xem xét khen thưởng, kỷ luật, nâng lương cho công chức, viên chức, người lao động đúng định kỳ, tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hiếu, hỷ… kịp thời. 

Cùng với đó, Công đoàn Văn phòng Bộ thường xuyên tuyên truyền, phổ biến học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Bộ Luật lao động và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết IV Công đoàn Viên chức Việt Nam. Tham gia góp ý dự thảo Bộ Luật hình sự, Bộ Luật dân sự, 100% đoàn viên tham gia các buổi học tập chính trị do Đảng bộ tổ chức. Các đoàn viên công đoàn đã tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua và nhiệm kỳ vừa qua,  Công đoàn Văn phòng Bộ nhận nhiều bằng khen, cờ thi đua của a Công đoàn Bộ VHTTDL, Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đại hội Công đoàn Văn phòng Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Anh 2

Đại hội có sự tham dự đông đảo của đoàn viên công đoàn và đã thành công tốt đẹp

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản đánh giá cao cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn Văn phòng Bộ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Công đoàn Văn phòng Bộ, nhiệm kỳ 2017 - 2023 đã đề ra, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ VHTTDL và của đơn vị. Ông Toản cho biết, hoạt động Công đoàn Văn phòng Bộ nhiệm kỳ qua đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và của Công đoàn Bộ VHTTDL; động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền giáo dục vận động đoàn viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và toàn ngành. Nhiều hoạt động đã mang lại lợi ích cho cơ quan, đơn vị và cho đoàn viên công đoàn; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay.

Để phát huy vai trò của công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động CBCCVCLĐ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, ông Trần Huy Toản nhấn mạnh, trong thời gian tới Công đoàn Văn phòng Bộ cần tiếp tục phát huy vai trò trong việc nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho đoàn viên tin tưởng và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ chính trị của Văn phòng Bộ. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” vào thực tiễn hoạt động công đoàn; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, củng cố niềm tin của đoàn viên vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

 Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của công đoàn trong tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức tốt hội nghị CBCCVC; vận động đoàn viên CBCCVCLĐ thực hiện tốt nội quy, quy chế, kỷ luật lao động của cơ quan, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên và người lao động. Thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, tham gia có hiệu quả vào các hội đồng lương, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, bổ nhiệm của đơn vị.

“Thời gian tới, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn phát động. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để hoạt động công đoàn thiết thực hơn nữa thu hút đông đảo đoàn viên, CBCCVCLĐ tham gia, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của mỗi đơn vị. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CBCCVCLĐ để tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cơ quan có biện pháp giải quyết, nhất là những vấn đề liên quan đến tinh giản biên chế, điều kiện làm việc, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương, nâng ngạch … Tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động với các công đoàn bạn, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội của đơn vị để tạo sức mạnh tổng hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi tổ chức”, ông Trần Huy Toản nói.

Cũng tại Đại hội, ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL đã phát biểu và nhấn mạnh đoàn kết, tinh thần chủ động trong công việc cũng như các phong trào, hoạt động của công đoàn. Đặc biệt, những hoạt động phải đi vào chiều sâu, mang tính thực chất và đó là yếu tố quan trọng để Công đoàn Văn phòng Bộ hoạt động thực sự hiệu quả và lan tỏa được những giá trị tích cực.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 7 người, gồm các đồng chí:  Đào Duy Hào (Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ VHTTDL), Trịnh Hồng Lệ (Phó trưởng phòng tổng hợp, tuyên truyền), Đào Thị Tuyết Mai (Phó trưởng phòng Hành chính), Nguyễn Hữu Ngọc (Phó Chánh Văn phòng Bộ), Nguyễn Ngọc Phương Thảo (Chuyên viên Phòng Hành chính), Trần Thị Thanh Tú (Phó trưởng Phòng Tài vụ), Hoàng Vũ Tuấn (nhân viên Phòng Quản trị). Đại hội cũng đã bầu ra danh sách đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên gồm 4 đồng chí.

QUẢNG XƯƠNG

Ý kiến bạn đọc