Các cơ quan báo chí thuộc Bộ VHTTDL đã có nhiều nỗ lực

VHO - Chiều 28.3, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ đã chủ trì buổi giao ban công tác báo chí, tuyên truyền quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 của Bộ VHTTDL. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước, Báo Văn Hoá, Trung tâm CNTT, Báo Điện tử Tổ quốc, Tạp chí Văn hoá nghệ thuật.

Các cơ quan báo chí thuộc Bộ VHTTDL đã có nhiều nỗ lực - Anh 1

Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ chủ trì buổi làm việc về công tác báo chí và truyền thông của ngành VHTTDL

Báo cáo công tác báo chí, tuyên truyền quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II và 9 tháng cuối năm 2024, Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Hữu Ngọc cho biết hiện nay, Bộ VHTTDL có 5 cơ quan báo chí, trong đó có 2 Báo, 1 Tạp chí trực thuộc Bộ và 2 Tạp chí trực thuộc Tổng cục và tương đương, trong đó Báo Văn Hóa là cơ quan ngôn luận của Bộ VHTTDL.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các cơ quan báo chí thuộc Bộ luôn bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ VHTTDL. Trong 3 tháng đầu năm 2024, các cơ quan báo chí thuộc Bộ đã triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ của ngành VHTTDL trên phạm vi cả nước.

Các cơ quan báo chí thuộc Bộ VHTTDL đã có nhiều nỗ lực - Anh 2

Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Hữu Ngọc báo cáo tại buổi giao ban

Công tác chỉ đạo, định hướng sản xuất nội dung tin, bài của các cơ quan báo chí đã có nhiều đổi mới và chủ động bám sát với tình hình thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao chất lượng, tính chuyên sâu của tin bài, đặc biệt là các tuyến tin, bài thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ để đo đếm, đánh giá, lượng hóa xu hướng thông tin, từ đó có sự điều chỉnh kịp thời, phù hợp trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của tòa soạn.

“Công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái tiếp tục được các cơ quan báo chí chỉ đạo các biên tập viên, phóng viên tăng cường sản xuất tin, bài với nhiều hình thức, nội dung thông tin phong phú. Số lượng, chất lượng tin, bài trên các cơ quan báo chí thuộc Bộ đã tăng lên đáng kể, trong đó có nhiều bài viết, chương trình có hiệu ứng tốt trong xã hội, được Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận, được độc giả đón nhận, lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội”, Phó Chánh Văn phòng Bộ phát biểu.

Các cơ quan báo chí thuộc Bộ VHTTDL đã có nhiều nỗ lực - Anh 3

Buổi giao ban diễn ra vào chiều 28.3, tại Hà Nội

Báo cáo do ông Nguyễn Hữu Ngọc trình bày cũng nêu, trong thời gian qua, các cơ quan báo chí thuộc Bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo của Bộ trưởng; hoạt động của Bộ trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Các báo tiếp tục phản ánh và góp phần định hướng dư luận xã hội, phổ biến kiến thức về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, là diễn đàn của Nhân dân trong việc xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Về kết quả đạt được, các cơ quan báo chí của Bộ cũng đạt được nhiều giải thưởng như Báo Văn Hoá đoạt giải C Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (giải Diên Hồng); giải C Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng); Báo điện tử Tổ Quốc được trao giải C Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (giải Diên Hồng); Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật đoạt giải C - Giải bìa báo Tết ấn tượng tại Hội báo toàn quốc 2024.

Các cơ quan báo chí thuộc Bộ VHTTDL đã có nhiều nỗ lực - Anh 4

Tổng Biên tập Báo Văn Hoá Nguyễn Anh Vũ đề xuất nhiều giải pháp cho việc truyền thông chính sách của Bộ VHTTDL

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Biên tập Báo Văn Hoá Nguyễn Anh Vũ cho biết, ông đồng tình với báo cáo do Phó Chánh Văn phòng Bộ trình bày. Trong thời gian qua Báo Văn Hoá đã phối hợp với các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ trưởng về công tác quản lý và hoạt động  trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

Báo Văn Hoá cũng đã phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông chính sách, xử lý khủng hoảng truyền thông. Ngoài công tác chuyên môn, hiện Báo Văn Hoá đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho Giải báo chí vì sự nghiệp phát triển VHTTDL lần thứ 2. Sắp tới Báo Văn Hoá cũng sẽ thay đổi giao diện trên báo điện tử và chuyên trang, chuyên mục trên báo in để hấp dẫn, thu hút bạn đọc và phục vụ tốt hơn cho công tác truyền thông của ngành.

Về các nhiệm vụ sẽ triển khai trong thời gian tới, Tổng Biên tập Báo Văn Hoá mong muốn các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ sẽ có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn nữa với các cơ quan báo chí của Bộ để thực hiện tốt việc truyền thông chính sách theo hướng từ sớm, từ xa, “xới” lên được những vấn đề dư luận quan tâm, kịp thời giải đáp, định hướng dư luận trước những vấn đề còn có nhiều ý kiến trái chiều.

Các cơ quan báo chí thuộc Bộ VHTTDL đã có nhiều nỗ lực - Anh 5

Tổng Biên tập Báo Điện tử Tổ quốc Nguyễn Thị Hoàng Lan phát biểu tại buổi làm việc

Tổng Biên tập Báo Văn Hoá cũng mong muốn, Bộ cần có cơ chế cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí của Bộ để kịp thời đi trước, mở đường cho việc truyền thông chính sách và tuyên truyền cho các lĩnh vực thuộc sự quản lý nhà nước của Bộ, cũng như xử lý các vấn đề khủng hoảng truyền thông; tạo điều kiện cho phóng viên các cơ quan báo chí trong Bộ tham gia vào các đoàn công tác của Bộ tại các sự kiện lớn, các sự kiện do Chính phủ và các cơ quan hữu quan chủ trì.  

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ cảm ơn các cơ quan báo chí trong đó có Báo Văn Hoá đã luôn đồng hành trong việc tuyên truyền cho các chủ trương, đường lối cũng như các hoạt động cho các lĩnh vực thuộc Bộ. Các ý kiến cũng đánh giá, Báo Văn Hoá đã kịp thời cùng các đơn vị thực hiện tốt việc truyền thông chính sách, xử lý khủng hoảng truyền thông cũng như các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cơ quan báo chí thuộc Bộ trong thời gian qua, đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền cho các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VHTTD cũng như các hoạt động trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc Bộ.

Các cơ quan báo chí thuộc Bộ VHTTDL đã có nhiều nỗ lực - Anh 6

Các cơ quan báo chí thuộc Bộ VHTTDL đã có nhiều nỗ lực - Anh 7

Đại diện các cơ quan tham mưu nhà nước đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan báo chí thuộc Bộ

Về các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan báo chí, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ giao cho các cơ quan liên quan xem xét, đưa ra hướng xử lý sớm. Thứ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan tham mưu nhà nước thuộc Bộ cần chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan báo chí thuộc Bộ để tuyên truyền, truyền thông cho các hoạt động của ngành VHTTDL nói chung, truyền thông chính sách nói riêng.

Thứ trưởng cũng giao cho các cơ quan có trách nhiệm xây dựng các kế hoạch truyền thông trong đó đề ra những nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp để thực hiện. Đồng thời phải dự báo được những vấn đề xã hội, người dân đặc biệt quan tâm, tránh bị động, nhất là trong lĩnh vực truyền thông chính sách để tạo được sự nhận thức chung, đồng thuận cao khi đề xuất xây dựng chính sách. Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ cũng đã gợi mở các giải pháp để thực hiện cho nhiều nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới như việc tuyên truyền cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Di sản, Luật Quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật khác. 

Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ cũng mong muốn các cơ quan báo chí nỗ lực hơn nữa, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Bộ VHTTDL đã được Đảng, Nhà nước giao phó.

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc