Quảng Nam:

Bàn giải pháp nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá

KHÁNH CHI

VHO - Nhiều ý kiến đề xuất tại tọa đàm đã đưa ra các giải pháp cụ thể cũng như trao đổi về kinh nghiệm trong xây dựng và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trên địa tỉnh Quảng Nam.

Chiều ngày 22.4, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam tổ chức tọa đàm bàn giải pháp nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh.

Bàn giải pháp nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá - ảnh 1

Quang cảnh tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, đại diện các phòng Văn hóa- Thông tin 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã trao đổi, tham gia ý kiến về những kinh nghiệm trong xây dựng và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa thời gian qua.

Xây dựng thôn văn hóa gắn với xây dựng tiêu chí văn hóa, hướng đến xây dựng huyện nông thôn mới; xây dựng thiết chế văn hóa gắn với xây dựng “Thôn văn hóa” trên địa bàn huyện.

Đề xuất những giải pháp trong thời gian đến xây dựng và nâng cao chất lượng danh hiệu thôn văn hóa trên địa bàn huyện; xây dựng thiết chế văn hóa gắn với xây dựng thôn tổ văn hóa; những thuận lợi, khó khăn trong đánh giá, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa” trên địa bàn…

Năm 2023, toàn tỉnh có 384.446/419.963 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 91,6%, tăng 0,8% so với năm 2022; có 1.100/1.240 thôn- khối phố đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 88,7% tăng 2% so với năm 2022.

Bên cạnh đó, tập trung thảo luận, góp ý về dự thảo thang điểm, chi tiết từng nội dung trong bảng chấm điểm các danh hiệu: “Gia đình văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.

Nội dung, phổ điểm, mức điểm trừ, điểm thưởng cho những vi phạm và thành tích cần khuyến khích động viên cho phong trào ở cơ sở; làm sáng tỏ, thống nhất về những hành vi quy định nội dung không công nhận “Gia đình văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.

Bàn giải pháp nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá - ảnh 2

Người dân tham gia lễ hội truyền thống tại làng mộc Kim Bồng- Quảng Nam

Ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở VHTTDL cho biết, những năm qua, công tác vận động, đăng ký, bình xét, công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, thôn tổ văn hóa được các địa phương triển khai đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Sở VHTTDL sẽ tiếp thu tối đa ý kiến tại buổi tọa đàm, tiếp tục nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp để hoàn chỉnh dự thảo Quy định chi tiết tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu văn hóa, các bảng chấm điểm bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa.

Đồng thời tiến hành lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh bổ sung các danh hiệu văn hóa vào Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh theo đúng tinh thần Nghị định số 98 ngày 31.12.2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi có quy định chi tiết trên, sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, triển khai, hướng dẫn các địa phương thực hiện đảm bảo, hiệu quả, làm cho các danh hiệu ngày càng đi vào thực chất.

Ý kiến bạn đọc