Ngày hội của những người làm công tác Văn hóa

VHO- Hôm nay 28.8, trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2.9 và 78 năm Ngày thành lập ngành Văn hóa (28.8.1945 - 28.8.2023), Bộ VHTTDL trang trọng tổ chức Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Cùng ngày còn diễn ra Hội nghị cán bộ văn hóa toàn quốc trực tiếp tại trụ sở Bộ VHTTDL và trực tuyến tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngày hội của những người làm công tác Văn hóa - Anh 1

Chương trình nghệ thuật đặc biệt một lần nữa khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp phát triển đất nước

 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể chính trị xã hội ở Trung ương, địa phương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện các Sở quản lý VHTTDL, 78 gương điển hình tiên tiến... đã tới dự các hoạt động ghi dấu ấn kỷ niệm Ngày thành lập Ngành, đồng thời, khẳng định những kết quả quan trọng mà toàn Ngành đã nỗ lực đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa “ngàn việc tốt”

Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra vào sáng nay với sự tham gia của lãnh đạo Bộ VHTTDL, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; lãnh đạo Sở VHTT, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố và đặc biệt là 78 gương điển hình tiên tiến dự Hội nghị tuyên dương.

Chiều nay, Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 được trang trọng tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. 78 gương điển hình tiên tiến được lựa chọn tuyên dương gồm 5 tập thể, 73 cá nhân, là những gương mặt tiêu biểu, có nhiều sáng tạo và cống hiến cho thành tựu của toàn Ngành trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Đây cũng là những tấm gương tiêu biểu trong hoạt động tham mưu, quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa trên toàn quốc.

Việc lựa chọn những gương điển hình đã được các địa phương, cơ quan chức năng thuộc Bộ triển khai theo quy trình, chặt chẽ, minh bạch, đảm bảo mỗi tấm gương được tuyên dương thực sự là những cá nhân, tập thể tiêu biểu, có sức thuyết phục và lan tỏa mạnh mẽ. Đồng thời, khẳng định sức mạnh, hiệu quả thiết thực từ phong trào thi đua trong việc tạo động lực phát triển, truyền đi năng lượng tích cực từ những điển hình tiên tiến trong toàn Ngành.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “78 gương điển hình tiên tiến được lựa chọn tôn vinh là những bông hoa đẹp nhất, đại diện cho vườn hoa “ngàn việc tốt” trong phong trào Thi đua yêu nước của ngành VHTTDL. Việc tôn vinh, biểu dương sẽ góp phần lan tỏa những giá trị tinh thần tốt đẹp của những tấm gương bình dị mà cao quý. Qua đó, toàn Ngành sẽ có thêm nhiều hơn nữa những tập thể, cá nhân xuất sắc trong thời gian tới, với quan điểm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”…”.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của ngành VHTTDL đã được cụ thể hóa theo hướng thực chất, hiệu quả. Thi đua trong xây dựng đời sống văn hóa, trong giữ gìn và phát huy giá trị di sản, trong gắn kết giữa du lịch và văn hóa, kết nối giữa văn hóa và thể thao... Từ đó, nhân lên sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tinh thần ấy là đích đến của Lời kêu gọi thi đua ái quốc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động, gắn liền với việc thực hiện những nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết luận tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, đại diện những điển hình tiên tiến sẽ chia sẻ kinh nghiệm, sáng tạo, cống hiến của bản thân, tập thể đóng góp cho thành tựu chung của toàn Ngành. Với họ, niềm tự hào được tôn vinh cũng là động lực để tiếp tục phấn đấu, thực hiện phương châm: “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến!”.

Ngày hội của những người làm công tác Văn hóa - Anh 2

 Tiết mục nghệ thuật tại Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023

Vị trí đặc biệt của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trong khuôn khổ Hội nghị, chương trình nghệ thuật và phim phóng sự tài liệu được xây dựng như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, nêu bật những thành tựu, quá trình phát triển của Ngành bằng ngôn ngữ nghệ thuật của âm nhạc và điện ảnh. Qua đó, chuyển tải những thông điệp về dấu ấn của ngành VHTTDL trong nửa nhiệm kỳ thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021: “Văn hóa nói lên bản sắc của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Văn hóa mất thì dân tộc mất”. Tổng Bí thư đã nhấn mạnh, cần nhận thức một cách sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, toàn diện hơn về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong việc thực hiện các mặt phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xứng tầm với sự nghiệp đổi mới và lịch sử vẻ vang của dân tộc. Thông điệp này cũng được Tổng Bí thư khẳng định tại Hội nghị BCH Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII: “Trong khó khăn, các lĩnh vực văn hóa, xã hội vẫn tiếp tục được quan tâm chăm lo, đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ rệt”…

Trước đó, sáng cùng ngày, Hội nghị cán bộ văn hóa toàn quốc sẽ diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đây là cơ hội để toàn ngành cùng nhận diện các mô hình tiêu biểu trong xây dựng môi trường văn hóa cơ sở nhằm nhân rộng, lan tỏa trong đời sống xã hội.

Tại điểm cầu trụ sở Bộ VHTTDL, Hội nghị có sự tham dự và điều hành của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng các Thứ trưởng Bộ VHTTDL; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo khối cơ quan tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; lãnh đạo Sở VHTTDL; Sở VHTT và 78 đại biểu được khen thưởng tại Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023. Tại 63 điểm cầu trực tuyến có sự tham dự của lãnh đạo Sở; lãnh đạo các Phòng, ban liên quan thuộc Sở VHTTDL, Sở VHTT; lãnh đạo Phòng VHTT cấp huyện; lãnh đạo Trung tâm văn hóa, Trung tâm văn hóa nghệ thuật, Trung tâm văn hóa - điện ảnh, Trung tâm thông tin triển lãm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Sau báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác văn hóa, xây dựng ngành Văn hóa qua nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ nghe chia sẻ, báo cáo gương điển hình với các tham luận từ các mô hình điểm đến từ Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Yên Bái, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Nam, Gia Lai, Bình Thuận, Bình Dương, Tiền Giang, An Giang…

 78 gương điển hình tiên tiến được lựa chọn tôn vinh là những bông hoa đẹp nhất, đại diện cho vườn hoa ngàn việc tốt trong phong trào Thi đua yêu nước của ngành VHTTDL. Việc tôn vinh, biểu dương sẽ góp phần lan tỏa những giá trị tinh thần tốt đẹp của những tấm gương bình dị mà cao quý. Qua đó, toàn ngành sẽ có thêm nhiều hơn nữa những tập thể, cá nhân xuất sắc trong thời gian tới, với quan điểm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”…

Phong trào Thi đua yêu nước của ngành VHTTDL đã được cụ thể hóa theo hướng thực chất, hiệu quả. Thi đua trong xây dựng đời sống văn hóa, trong giữ gìn và phát huy giá trị di sản, trong gắn kết giữa du lịch và văn hóa, giữa văn hóa và thể thao... Từ đó, nhân lên sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

(Bộ trưởng NGUYỄN VĂN HÙNG)

NGUYỄN ANH - PHƯƠNG ANH

Ý kiến bạn đọc