Lan tỏa thông điệp của Tổng Bí thư gửi ngành VHTTDL: Lời hiệu triệu thôi thúc đổi mới cách nghĩ, cách làm

VHO- Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống vừa qua không chỉ nhằm đánh giá phong trào thi đua trong toàn ngành mà còn là cơ hội để các nhà quản lý, những người làm công tác đào tạo, nghiên cứu, thực hành văn hóa trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo. Đặc biệt, thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khiến những người làm công tác văn hóa vững tin và có thêm sức mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

 Nghệ sĩ đã đi chung đường với nhân dân để hướng đến chân - thiện - mỹ

Lan tỏa thông điệp của Tổng Bí thư gửi ngành VHTTDL: Lời hiệu triệu thôi thúc đổi mới cách nghĩ, cách làm - Anh 1

Những đổi thay của đất nước và dân tộc đã làm cho đời sống nghệ thuật nước nhà thêm phong phú, có tác dụng như một tấm pin mặt trời cung cấp nguồn năng lượng cho giới văn nghệ sĩ. Phân biệt cái mới trong cái cũ, cái đương đại trong cái lâu đời, tương lai trong hiện thực luôn khiến những nghệ sĩ tạo hình trăn trở. Một họa sĩ, dù thiên tài như Picasso, cũng bất lực nếu tự mình miêu tả muôn hình vạn trạng của cuộc sống. Có người hỏi tôi: “Về hội họa, nên thừa nhận và không nên thừa nhận cái gì?” Tôi đã trả lời không do dự: “Không nên thừa nhận tính hiếu kỳ, “mốt” sẽ qua đi còn nghệ thuật thì tồn tại mãi mãi”. Tôi không chắc tác phẩm của họa sĩ Việt Nam nào có sức hấp dẫn mạnh nhất những vị khách nước ngoài khó tính, nhưng chắc hẳn họ sẽ nói về nghệ thuật của chúng ta như sau: “Nghệ sĩ đã đi chung một con đường với nhân dân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, đã nói lên điều chân thành nhất từ tâm hồn, cốt cách dân tộc để hướng đến chân - thiện - mỹ…”.

Tôi thật sự xúc động khi nghe Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đọc Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023. Để lan tỏa thông điệp của Tổng Bí thư và sự gửi gắm tâm huyết của Bộ trưởng, Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM sẽ tiếp tục truyền thống tốt đẹp trong đào tạo qua hơn 110 năm hình thành và phát triển. Thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh đào tạo những chuyên gia về mỹ thuật, có tri thức, có phẩm chất đạo đức và có khả năng sáng tác, thiết kế, nghiên cứu, giảng dạy… đáp ứng mọi hoạt động mỹ thuật theo yêu cầu xã hội. Với tầm nhìn, Nhà trường sẽ trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín về mỹ thuật hàn lâm, mỹ thuật ứng dụng ở khu vực phía Nam và trong cả nước; phấn đấu đến năm 2030, công tác đào tạo của trường sẽ ngang tầm khu vực và có chỗ đứng uy tín trên thế giới. Đồng thời, tập thể Nhà trường luôn kiên định giá trị cốt lõi đã đặt ra, đó là: Bản sắc, sáng tạo và hội nhập, bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc, phát huy tính sáng tạo, niềm đam mê của người nghệ sĩ và hướng tới hội nhập sâu rộng với nền mỹ thuật khu vực cũng như thế giới.

(PGS.TS NGUYỄN VĂN MINH, Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM)

 Lời hiệu triệu thúc giục mỗi người tiếp tục cố gắng, tích cực đổi mới cách nghĩ, cách làm

Lan tỏa thông điệp của Tổng Bí thư gửi ngành VHTTDL: Lời hiệu triệu thôi thúc đổi mới cách nghĩ, cách làm - Anh 2

Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá, Hội nghị cán bộ văn hóa toàn quốc và Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 vừa qua là cơ hội tốt để các nhà quản lý, những người làm công tác văn hóa, thực hành văn hóa trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nhân rộng những cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ với tinh thần: “Từng giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất, chảy về một hướng mới thành suối, thành sông”.

Ở góc độ địa phương, lãnh đạo tỉnh Bình Dương luôn quan tâm để văn hóa - thể thao phát triển xứng tầm với kinh tế - xã hội. Ngành VHTTDL tại địa phương sẽ tích cực tham mưu để có nhiều đổi mới hơn nữa về cơ chế, chính sách, cách quản lý, điều hành sao cho phát huy được hiệu quả cao nhất. Từ tinh thần trong Thư chúc mừng của Tổng Bí thư, những người công tác trong lĩnh vực VHTTDL như chúng tôi sẽ được tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ, góp phần vào việc chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới.

Trong thời gian tới, Sở VHTTDL Bình Dương sẽ khảo sát, kiểm kê và lập danh mục Di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) Dân ca, dân vũ, dân nhạc và văn học dân gian truyền thống của các dân tộc thiểu số ở tỉnh. Xây dựng Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị các DSVHPVT đại diện nhân loại, DSVHPVT quốc gia trên địa bàn đến năm 2030, định hướng đến 2040; tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa cơ sở để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân; phát triển thể thao thành tích cao và thể thao phong trào phục vụ cho nhu cầu tập luyện, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Tổng Bí thư cũng nhắc nhở chúng ta không chủ quan, tự mãn, quá vui mừng, say sưa trước những kết quả bước đầu và cũng không hề nhụt chí, nản lòng trước những khó khăn, thách thức đang còn phải đối mặt. Vì thế, chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để cùng toàn tỉnh và cả nước góp công, góp sức phát huy vai trò tiên phong, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam.

Những lời tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thư gửi các thế hệ cán bộ, CNVC-NLĐ ngành VHTTDL có ý nghĩa như lời hiệu triệu thúc giục mỗi người hãy làm tốt hơn công việc của mình, tích cực đổi mới cách nghĩ, cách làm như nhận xét của Tổng Bí thư khi nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

(Ông CAO VĂN CHÓNG, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương)

 Thông điệp đặc biệt có ý nghĩa với những người làm công tác đào tạo

Lan tỏa thông điệp của Tổng Bí thư gửi ngành VHTTDL: Lời hiệu triệu thôi thúc đổi mới cách nghĩ, cách làm - Anh 3

Thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thư gửi ngành Văn hóa tại Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 đã tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa, mang ý nghĩa tiếp nối Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, qua đó cho thấy Đảng và Nhà nước luôn đề cao vai trò của văn hóa, xây dựng kinh tế nhưng không quên bản sắc văn hóa. Sự vững mạnh của đất nước phải đi đôi giữa kinh tế - văn hóa. Tổng Bí thư đã có những lời gửi gắm chân tình đến thế hệ những người làm công tác văn hóa, khiến chúng tôi cảm thấy rất tự hào.

Về văn hóa hiện nay, việc ứng xử đôi lúc còn chưa tốt lắm, kể cả trong gia đình, xã hội và học đường… Chính vì vậy, việc chấn hưng văn hóa nghĩa là làm thế nào cho mối quan hệ giữa con người với con người ngày càng tốt đẹp. Thông điệp của Tổng Bí thư nhắc nhở chúng ta hãy coi trọng văn hóa, đừng quên văn hóa trong tiến trình phát triển đất nước, nhất là văn hóa cơ sở. Các loại hình văn hóa phải được quan tâm để phát triển đồng đều, không được bỏ quên loại hình nào, nhất là nghệ thuật truyền thống.

Đặc biệt, thông điệp của Tổng Bí thư rất có ý nghĩa đối với những người làm công tác đào tạo nhân lực văn hóa. Chúng tôi luôn tự nhủ phải đào tạo làm sao để người học có được trình độ, nhận thức và bản lĩnh văn hóa, nhất là trong giai đoạn hội nhập và nhiều tác động đa chiều như hiện nay.

(PGS.TS TRẦN VĂN ÁNH, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM)

 

THÙY TRANG - THU SÂM (thực hiện)

Ý kiến bạn đọc