Thủ tướng: Phú Quốc cần phát huy truyền thống văn hóa lịch sử gắn với phát triển dịch vụ và du lịch

VHO - Sáng 31.3, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Quyết định 178/2004/QĐ-TTg, ngày 5.10.2004 của Thủ tướng Chính phủ về đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị.

Thủ tướng: Phú Quốc cần phát huy truyền thống văn hóa lịch sử gắn với phát triển dịch vụ và du lịch - Anh 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng nhận thức về Phú Quốc có vai trò vị trí quan trọng, rất đặc thù đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền, sự phát triển về văn hóa, du lịch, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân… Phú Quốc có vị trí rất quan trọng trong bản đồ du lịch trong nước cũng như quốc tế, phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

TP. Phú Quốc được thiên nhiên ưu đãi, cảnh vật đẹp, điều kiện tự nhiên đặc biệt, chính vì thế nên Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến sự phát triển thế nào cho xứng tầm với vai trò, vị trí, tiềm năng khác biệt, cơ hội, lợi thế cạnh tranh của Phú Quốc. “Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Phú Quốc là xuyên suốt, có trọng tâm, trọng điểm và có ưu tiên”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết.

Thủ tướng khẳng định chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với Phú Quốc là đúng đắn, đúng với điều kiện thực tế của Phú Quốc. Sau 20 năm thực hiện Quyết định 178, TP. Phú Quốc cơ bản đạt được những mục tiêu đề ra.

Thủ tướng cho biết sau 20 năm có thể nhìn ra “6 cái hơn” đó là: Tiềm lực được tăng cường hơn, hạ tầng chiến lược phát triển đồng bộ hơn, quan tâm ủng hộ giúp đỡ của Đảng và Nhà nước, nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế nhiều hơn, uy tín, vai trò, vị thế của Phú Quốc tăng lên, đóng góp cho GDP và thu ngân sách, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao hơn, thời cơ, thuận lợi cho phát triển Phú Quốc được nhiều hơn.

Thủ tướng: Phú Quốc cần phát huy truyền thống văn hóa lịch sử gắn với phát triển dịch vụ và du lịch - Anh 2

Thủ tướng: Phú Quốc cần đẩy mạnh phát huy, khai thác truyền thống văn hóa lịch sử bản sắc, hào hùng gắn với phát triển dịch vụ và du lịch

Mặc dù thời cơ, thuận lợi cho phát triển Phú Quốc được nhiều hơn nhưng khó khăn, thách thức nhưng cũng không ít hơn cho phát triển nhanh và bền vững, cho phát triển xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn…

Thủ tướng cũng nêu ra một số hạn chế mà TP. Phú Quốc cần khắc phục trong thời gian tới như vấn đề xử lý rác thải, phát triển nóng, cơ chế, chính sách còn hạn hẹp, môi trường và nguồn nhân lực còn nhiều thách thức…

Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng, vị trí của đảo Phú Quốc trong sự phát triển trong tương lai của đất nước và tỉnh Kiên Giang. “Phát triển Phú Quốc không phải là nhiệm vụ của Kiên Giang hay Phú Quốc mà là nhiệm vụ chung của cả nước chúng ta”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Thành phố.

Thực hiện nghiêm các quy hoạch, trong đó có Đồ án quy hoạch chung Phú Quốc tới năm 2040 đã được phê duyệt; phát triển Phú Quốc theo mô hình đa trung tâm, thành phố xanh, thông minh; hình thành chuỗi đô thị tập trung, bao gồm du lịch, trung tâm dịch vụ, giải trí; cảng hàng không, cảng biển; khu bảo tồn thiên nhiên...

Phát triển mạnh mẽ kinh tế biển kết hợp chặt chẽ giữa tận dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế và bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tiếp tục chú trọng tạo sự chuyển biến về chất, bảo đảm sự bền vững trong phát triển du lịch Phú Quốc.

Thủ tướng: Phú Quốc cần phát huy truyền thống văn hóa lịch sử gắn với phát triển dịch vụ và du lịch - Anh 3

Thủ tướng tham quan các sản phẩm nổi tiếng của Phú Quốc được trưng bày bên lề Hội nghị

Thủ tướng nhấn mạnh "6 đẩy mạnh" trong nhiệm vụ, giải pháp phát triển Phú Quốc thời gian tới, gồm:

Thứ nhất, đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng thị trường để phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh.

Thứ hai, đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại về giao thông, y tế, giáo dục, xã hội, công nghệ thông tin, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Thứ ba, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhiều hơn nữa cho Phú Quốc gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Thứ tư, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ 4, hình thành các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng trong nước, khu vực và toàn cầu.

Thứ năm, đẩy mạnh phát huy, khai thác truyền thống văn hóa lịch sử bản sắc, hào hùng của Phú Quốc, Kiên Giang, vùng ĐBSCL gắn với phát triển dịch vụ và du lịch.

Thứ sáu, đẩy mạnh hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương với Phú Quốc và Kiên Giang để Phú Quốc phát triển theo mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng lưu ý nhiệm vụ cụ thể trong phát triển hạ tầng; phát triển công nghiệp văn hóa, quốc tế hóa các bản sắc, tinh hoa văn hóa dân tộc và dân tộc hóa các giá trị, tinh hoa văn hóa thế giới; xây dựng các trung tâm xử lý rác thải hiện đại; xây dựng các hồ dự trữ nước ngọt; phát triển các cơ sở đào tạo nhân lực; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội.

TÙNG QUANG; ảnh: NHẬT BẮC

Ý kiến bạn đọc