Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

VHO - Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2024), sáng 2.2, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối.

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 - Anh 1

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát động cuộc thi

Dự Lễ phát động Cuộc thi có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận năm 2024 của Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đại diện thường trực Đảngủy, Trưởng Ban Tuyên giáo các Đảng ủy cấp trên cơ sở, Cấp ủy phụ trách công tác tuyên giáo các Đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối và toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối.

Phát biểu tại Lễ phát động, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể cho biết, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tổ chức hằng năm, từ năm 2021 đến nay.

Đây là năm thứ tư, cuộc thi được phát động và triển khai sâu rộng trên toàn quốc, nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, việc chọn ngày 2.2 để phát động cuộc thi có ý nghĩa hết sức to lớn: Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng và hưởng ứng bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" hết sức sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để toàn bộ cán bộ, đảng viên trong Đảng Bộ khối nhận thức đúng đắn hơn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để cuộc thi nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung cuộc thi trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội; làm nổi bật những điểm mới của cuộc thi năm 2024; các cơ quan đơn vị quan tâm, phát động cuộc thi trong cơ quan đơn vị mình…

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 - Anh 2

Các đồng chí chủ trì Lễ phát động

Năm 2022, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 1.108 tác phẩm dự thi của 41/61 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối, lựa chọn 32 tác phẩm ở hai thể loại (tạp chí và báo) để trao giải thưởng.

Đến năm 2023, Đảng ủy Khối đổi mới phương pháp, nội dung cuộc thi với cách làm sáng tạo, phối hợp với Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Cộng sản tổ chức. Cuộc thi đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối ở trong nước và ngoài nước. Ban Tổ chức đã nhận được 3.736 tác phẩm của cả 3 loại hình: Tạp chí, báo, phát thanh/truyền hình/video clip, do 52/61 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương gửi tham dự (gấp 3 lần năm 2022). Nhiều đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối đã phát động, tổ chức cuộc thi sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động gửi bài tham gia dự thi. Ban Chỉ đạo Cuộc thi đã trao giải thưởng cho 51 tác phẩm.

Để Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động công tác trong các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu, các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối triển khai Kế hoạch số 154-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối; bám sát nội dung, tiến độ để chỉ đạo, phát động và tổ chức Cuộc thi tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các Đảng bộ trực thuộc tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội; làm nổi bật những điểm mới của cuộc thi năm 2024; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ Khối tích cực hưởng ứng dự thi.

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 - Anh 3

Toàn cảnh Lễ phát động

Đồng thời, các Đảng bộ trực thuộc chủ động đăng tải, lan tỏa các tác phẩm dự thi có chất lượng tốt trên phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, kịp thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị và trong toàn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối tổ chức phát động, triển khai Cuộc thi sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả và chất lượng phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Qua Cuộc thi của Đảng bộ Khối lựa chọn những bài viết xuất sắc, tiêu biểu để trao giải thưởng và sử dụng để tuyên truyền, khích lệ, lan tỏa trong Đảng bộ Khối và trong xã hội. Các bài dự thi tiếp tục gửi tham gia Cuộc thi cấp Trung ương.

Đối tượng tham gia dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động công tác trong các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Mở rộng các đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác ngoài Đảng bộ Khối, cộng đồng người Việt Nam ở ngoài nước và người nước ngoài.

Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 2 tác phẩm dạng viết, gồm: 1 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử).

Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 3 tác phẩm dạng báo nói, báo hình, video clip, gồm: 1 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 1 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 1 tác phẩm loại hình video clip

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt) thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), Phát thanh, Truyền hình, Video clip, bảo đảm quy định về hình thức nêu tại Thể lệ Cuộc thi.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi.

Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác (không quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không quá 25% đối với thể loại Báo).

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay theo phụ lục định hướng chủ đề.

Ban Tổ chức Cuộc thi nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 30.5.2024 (tính theo dấu bưu điện).

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối tổ chức thu nhận, thẩm định, đánh giá ban đầu các tác phẩm dự thi của các tác giả/nhóm tác giả theo Thể lệ cuộc thi và tổng hợp danh sách các tác phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức trước ngày 30.5.2024.

Dự kiến, Lễ công bố và trao giải Cuộc thi được tổ chức tháng 8.2024, nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

PHẠM LONG

Ý kiến bạn đọc