Kiện toàn bổ sung BCH, BTV và giới thiệu quy hoạch Đảng bộ Bộ VHTTDL

VHO - Ngày 10.4, Đảng bộ Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu bổ sung BCH, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Giới thiệu bổ sung nguồn quy hoạch BCH Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kiện toàn bổ sung BCH, BTV và giới thiệu quy hoạch Đảng bộ Bộ VHTTDL - Anh 1

Kiện toàn bổ sung BCH, BTV và giới thiệu quy hoạch Đảng bộ Bộ VHTTDL - Anh 2

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và các đại biểu bỏ phiếu tại Hội nghị

Theo đó có 2 đồng chí được giới thiệu bổ sung vào BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025; 2 đồng chí được giới thiệu bổ sung vào Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ nhiệm kỳ 2020-2025; 4 đồng chí được giới thiệu bổ sung  vào quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Kiện toàn bổ sung BCH, BTV và giới thiệu quy hoạch Đảng bộ Bộ VHTTDL - Anh 3

Toàn cảnh Hội nghị

Có 18 đồng chí được giới thiệu bổ sung quy vào hoạch BCH Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 1 đồng chí giới thiệu bổ sung vào quy hoạch Ban thường vụ Đảng uỷ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2025-2030.

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc