Khẩn trương hoàn thành vị trí việc làm để trả lương

VHO - Sáng 1.4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật.

Khẩn trương hoàn thành vị trí việc làm để trả lương - Anh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật lần này, UBTVQH dự kiến sẽ cho ý kiến xem xét đối với hai nhóm vấn đề. Nhóm vấn đề thứ nhất, UBTVQH sẽ cho ý kiến đối với các dự án luật dự kiến trình ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ Bảy tới để xem xét lần đầu (dự kiến sẽ có 10 dự án luật sẽ được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp).

Đến nay, căn cứ theo kết quả và tiến độ chuẩn bị hồ sơ, hiện có 5 dự án luật đã đủ hồ sơ và đưa được vào cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề pháp luật lần này của UBTVQH gồm: dự án Luật Công chứng (sửa đổi); dự án Luật Công đoàn (sửa đổi); dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); và dự án Luật Phòng không nhân dân.

Tại phiên họp này, lần đầu tiên UBTVQH sẽ cho ý kiến với dự án Luật Phòng không nhân dân. Đây là dự án Luật được xây dựng để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 44-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

“Trong đó, theo Nghị quyết của UBTVQH về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trường hợp dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi) được chuẩn bị tốt, quá trình thảo luận tại Quốc hội nhận được đồng thuận cao thì UBTVQH xem xét phối hợp với Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ bảy theo quy định tại một kỳ họp”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết.

Nhóm vấn đề thứ hai, tại Phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, ngày 1.7 tới, chúng ta sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Nội hàm cơ bản nhất của cải cách chính sách tiền lương lần này, đó là trả lương theo vị trí việc làm, chức vụ và chức danh của cán bộ lãnh đạo.

Khẩn trương hoàn thành vị trí việc làm để trả lương - Anh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, để tiến hành xây dựng hệ thống thang, bảng lương, điều đầu tiên là phải xây dựng được vị trí việc làm. Theo phân công của Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương, UBTVQH phải xem xét ban hành Nghị quyết để làm căn cứ xây dựng thang, bảng lương. Phạm vi áp dụng cho đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương; cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Văn phòng Quốc hội; Viện Nghiên cứu lập pháp; Tòa án nhân dân Tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; Kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội thông tin thêm, UBTVQH xem xét ban hành Nghị quyết này làm căn cứ để xây dựng các thang bảng lương đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương; cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Văn phòng Quốc hội; Viện nghiên cứu lập pháp; Tòa án Nhân dân Tối cao; Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; Kiểm toán Nhà nước. "Quá trình xây dựng các vị trí việc làm đã được các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện trong thời gian qua, đến nay, đã đủ điều kiện để trình Thường vụ Quốc hội xem xét", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng nên sau Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật này, UBTVQH có thể sẽ phải họp thêm phiên họp thường kỳ trong tháng 4 và tháng 5.2024 để xem xét, cho ý kiến với một số dự án luật, dự thảo nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tăng cường phối hợp với các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan trình để hoàn thiện các tài liệu trình UBTVQH xem xét, cho ý kiến. 

“Từ nay đến thời điểm cải cách tiền lương không còn dài, do đó chúng ta phải khẩn trương hoàn thành công việc hết sức quan trọng này”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Tiếp đó, UBTVQH đã cho ý kiến với dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

TÙNG QUANG; ảnh: QUỐC HỘI

Ý kiến bạn đọc