Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VHO - Sáng 22.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 30 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Anh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp

Dự phiên họp có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương cùng đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về 5 nội dung. Đồng thời lưu ý dự kiến số lượng dự án luật thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 sẽ lớn nhất trong từ đầu nhiệm kỳ đến nay, do đó, đề nghị các cơ quan đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho kỳ họp.

Thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). Đây là 1 dự án luật trong tổng số 9 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 và dự kiến sẽ được xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 tới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngay sau kỳ họp thứ 6, cơ quan chủ trì soạn thảo và chủ trì thẩm tra đã phối hợp rất chặt chẽ và chỉnh lý công phu, trách nhiệm cho dự án Luật này. Tại phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến, rà soát lại đảm bảo quán triệt đầy đủ, thực hiện đúng các quan điểm, nguyên tắc xây dựng luật đã đề ra. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cùng với việc kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng tại các nghị quyết, kết luận có liên quan đến lĩnh vực lưu trữ, cần được tiếp tục rà soát dự án Luật để tiếp tục kế thừa, phát triển và hoàn thiện những quy định hiện hành vẫn còn có giá trị và  phù hợp, đồng thời sửa đổi, bổ sung những nội dung còn có bất cập đã được chỉ ra trong quá trình tổng kết và bổ sung những vấn đề mới, đặc biệt là những quy định để thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trong hoạt động lưu trữ nhưng vẫn đảm bảo được tính tập trung, thống nhất và vấn đề chia sẻ, kết nối các dữ liệu liên quan đến lĩnh vực này.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý vấn đề cung cấp thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực lưu trữ cũng là vấn đề rất quan trọng. Đẩy mạnh, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, gia tăng giá trị của các tài liệu lưu trữ là nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội quan tâm khi thảo luận về dự án Luật này. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, chúng ta lưu trữ không phải để lưu trữ, lưu trữ có mục tiêu làm sao giá trị gia tăng của việc lưu trữ các các tài liệu này. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động lưu trữ là vấn đề rất mới, đặc biệt xem xét tính đồng bộ của hệ thống pháp luật khi trong thời gian vừa qua Quốc hội đã ban hành nhiều luật có liên quan đến lĩnh vực này như Luật Giao dịch điện tử, Luật An ninh mạng…và có tính chất phù hợp với các thông lệ tiêu chuẩn quốc tế phổ biến về vấn đề lưu trữ. Ngoài ra, còn có các vấn đề mới như huy động sử dụng và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực trong lưu trữ, ngoài lưu trữ công còn có lưu trữ tư, đẩy mạnh xã hội hóa về lưu trữ gắn với thúc đẩy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Anh 2

Toàn cảnh phiên họp

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tính thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật và một số vấn đề lớn, vấn đề quan trọng trong hồ sơ tài liệu và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với tinh thần chuẩn bị trách nhiệm, kỹ lưỡng, dự án Luật sẽ được thông qua với tỷ lệ cao trong thời gian tới.

Thể chế hóa kịp thời Nghị quyết của Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Luật Cảnh vệ được sửa đổi vào năm 2017, đến nay cần phải được sửa đổi, bổ sung để thể chế hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục cụ thể hóa quy định của Hiến pháp và bổ sung hoặc khắc phục một số vướng mắc, bất cập trong hoạt động thực tiễn.

Thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét tờ trình của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về giao bổ sung số lượng kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cho biết, đây là công việc thường xuyên thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đến nay Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chuẩn bị kỹ lưỡng để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định.

Thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về Báo cáo công tác Dân nguyện của Quốc hội tháng 1 năm 2024. Trong đó có kết hợp công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 12.2023 theo thông lệ.

Thứ năm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Báo cáo Tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV để đánh giá ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ họp này khi Quốc hội đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng, đặc biệt là dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi). Đồng thời cho ý kiến để tiếp tục có những nội dung cần phải phát huy và những nội dung cần tiếp tục rút kinh nghiệm để hoạt động của Quốc hội ngày càng phát huy được dân chủ, tăng tính pháp quyền và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong cả công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, khối lượng công việc trong thời gian tới để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 còn rất nặng khi dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật và một số dự thảo nghị quyết có tính chất như luật, đồng thời cho ý kiến lần đầu đến khoảng 11-12 dự án luật khác. Như vậy, số lượng dự án luật thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp tới đây sẽ lớn nhất trong từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Do đó, ngoài phiên họp thường kỳ của tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan đẩy mạnh công tác chuẩn bị để có thể tổ chức tốt 2 phiên họp trong tháng 3 để chuẩn bị cho kỳ họp.

TÙNG QUANG

Ý kiến bạn đọc