Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng năm 2024

VHO - Ngày 27.3.2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức khai giảng lóp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng năm 2024. Dự khai giảng lớp bồi dưỡng có Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Việt Hà; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Hà Thị Trang.

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng năm 2024 - Anh 1

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Việt Hà phát biểu khai mạc

Tham dự lớp bồi dưỡng có hơn 500 học viên là các cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo, Cấp uỷ viên phụ trách công tác tư tưởng ở Chi bộ, Đảng bộ của 34 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được giới thiệu bốn chuyên đề: "Công tác tư tưởng ở Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối và trách nhiệm của Bí thư Chi bộ, Cấp ủy viên cơ sở"; "Công tác phòng, chống "tự diễn biễn", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối và trách nhiệm của Bí thư Chi bộ, Cấp ủy viên cơ sở"; "Nội dung, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đối với Chi bộ và Đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch"; "Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông đối với công tác phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch". Đây là những vấn đề mấu chốt, trọng tâm trong công tác tư tưởng của Đảng mà các cán bộ làm công tác tuyên giáo, phụ trách công tác tư tưởng tại Chi bộ, Đảng bộ trong các cơ quan Trung ương phải nắm vững và thực hiện thường xuyên.

Phát biểu khai giảng lớp học, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Việt Hà nhấn mạnh, công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức; thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng năm 2024 - Anh 2

Báo cáo viên viên trình bày

Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, không ngừng chú trọng và nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, Cấp  ủy viên phụ trách công tác tư tưởng của tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối vẫn tồn tại một số bất cập, hạn chế. Việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên; một bộ phận đảng viên chưa nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi tính chiến đấu chưa cao, còn bị động, lúng túng.

Việc dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và định hướng dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời. Kết quả thực hiện một số chủ trương của Đảng về quản lý báo chí, truyền thông, xuất bản, quản lý internet, mạng xã hội chưa đáp ứng yêu cầu; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tình hình tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… diễn biến rất phức tạp…

Do đó việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, yêu cầu cấp bách, đòi hỏi Đảng ta phải đổi mới, và tăng cường nghiệp vụ công tác tư tưởng trong toàn Đảng là hết sức cần thiết. Từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng năm 2024 - Anh 3

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Để bảo đảm hiệu quả, chất lượng lớp học,  Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các học viên tập trung học tập, nghiên cứu; tăng cường trao đổi, đối thoại với các báo cáo viên, vừa hiểu sâu, nắm rõ các quy định, vừa trao đổi nội dung còn băn khoăn, chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống thường gặp trong công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng… Các báo cáo viên tập trung khái quát sơ bộ phần nội dung mang tính lý luận, khái lược các quy định liên quan đến công tác tư tưởng Đảng; làm rõ, hướng dẫn cụ thể, chi tiết những nội dung mang tính nghiệp vụ; có thể đưa ra một số tình huống thường gặp trong công tác tư tưởng, giúp học viên dễ hình dung và vận dụng hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ tại tổ chức cơ Đảng. Tăng cường trao đổi, đối thoại về nội dung chuyên đề, tạo điều kiện để các cán bộ tham gia lớp học được chia sẻ kinh nghiệm, bày tỏ băn khoăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác tư tưởng tại Chi bộ, Đảng bộ.

Ban Tổ chức lớp học cần bảo đảm điều kiện học tập, thực hiện các quy định để lớp học diễn ra nghiêm túc, hiệu quả cao, thực hiện tốt yêu cầu của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; góp phần nâng cao nghiệp vụ công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối, khẳng định vị trí, tầm quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Theo kế hoạch, năm 2024, Đảng ủy Khối sẽ tổ chức hai lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng cho khoảng 1.000 Bí thư Chi bộ, Cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

TÙNG QUANG

Ý kiến bạn đọc