Đề nghị tăng mức chi ngân sách nhà nước cho phát triển văn hóa và du lịch

VHO- Phát biểu tại phiên thảo luận tại Hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023 vào sáng qua 1.6, nhiều đại biểu đề nghị tăng mức chi ngân sách nhà nước cho phát triển văn hóa và du lịch.

Đề nghị tăng mức chi ngân sách nhà nước cho phát triển văn hóa và du lịch - Anh 1

 Theo đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, cần tăng tỷ lệ chi ngân sách cho du lịch từ mức 1,4% hiện nay lên 2,5 đến 3% Ảnh: QUỐC HỘI

 Đại biểu Âu Thị Mai (Tuyên Quang) đánh giá, sau hơn 1 năm cụ thể hóa Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, lĩnh vực văn hóa đã đạt được một số kết quả quan trọng, nhiều hội thảo lớn về văn hóa được tổ chức, thu hút sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý hoạch định chính sách. Từ đó tiếp tục lan tỏa, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, tạo xung lực mới cho phát triển văn hóa.

Ngân sách nhà nước đầu tư cho văn hóa chưa đảm bảo

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, theo đại biểu Âu Thị Mai, lĩnh vực văn hóa còn nhiều khó khăn. Ngân sách nhà nước đầu tư cho văn hóa chưa đảm bảo, nhiều đề án, chương trình, kế hoạch được ban hành nhưng việc bố trí kinh phí thực hiện chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra.

Việc đầu tư cơ sở vật chất cho văn hóa chưa được quan tâm đúng mức, chế độ, chính sách đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú còn nhiều bất cập. Để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển bền vững đất nước và văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, đồng thời khắc phục những khó khăn, bất cập, đại biểu Âu Thị Mai kiến nghị Quốc hội, Chính phủ kiên trì quan điểm, coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, tăng mức chi ngân sách nhà nước cho văn hóa, bao gồm cả vốn đầu tư và vốn sự nghiệp. “Tôi cũng đề nghị Quốc hội xem xét cần có quy định cụ thể về mức đầu tư tối thiểu cho văn hóa từ ngân sách nhà nước bằng nghị quyết để Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương làm cơ sở phân bổ ngân sách cho từng năm và từng giai đoạn. Chính phủ cần ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch đã phê duyệt, trong đó ưu tiên nguồn lực để triển khai thực hiện chương trình tổng thể phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025, quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống các thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần khẩn trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực văn hóa, nhằm tạo hành lang pháp lý để điều chỉnh các quan hệ xã hội về văn hóa, tạo nguồn lực phát triển; ban hành cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, hợp tác công - tư cho phát triển văn hóa, các ngành công nghiệp văn hóa; chính sách thúc đẩy phát triển tài năng, tinh hoa trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật”, đại biểu Âu Thị Mai kiến nghị.

Đề nghị tăng mức chi ngân sách nhà nước cho phát triển văn hóa và du lịch - Anh 2
 

Đề nghị Quốc hội xem xét cần có quy định cụ thể về mức đầu tư tối thiểu cho văn hóa từ ngân sách nhà nước bằng nghị quyết để Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương làm cơ sở phân bổ ngân sách cho từng năm và từng giai đoạn. Chính phủ cần ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch đã phê duyệt, trong đó ưu tiên nguồn lực để triển khai thực hiện chương trình tổng thể phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025, quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống các thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần khẩn trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực văn hóa, nhằm tạo hành lang pháp lý để điều chỉnh các quan hệ xã hội về văn hóa, tạo nguồn lực phát triển; ban hành cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, hợp tác công - tư cho phát triển văn hóa.

(Đại biểu ÂU THỊ MAI)

Tăng tỉ lệ chi ngân sách cho du lịch

Về lĩnh vực du lịch, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh (Ninh Bình) đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ để thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch trong thời gian qua. Tuy nhiên, theo đại biểu Thanh, quá trình phục hồi và phát triển ngành du lịch vẫn còn một số hạn chế, trong đó có việc chậm tháo gỡ vướng mắc về visa, thủ tục xuất, nhập cảnh còn phức tạp…

Đại biểu Thanh đề nghị: “Cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi về nhập cảnh, xuất cảnh đi lại cho khách quốc tế, trong đó cần xem xét tăng thời hạn visa du lịch, tăng thời hạn lưu trú và cho phép nhập cảnh nhiều lần khi visa còn hiệu lực, mở rộng diện du khách được cấp thị thực điện tử. Để tháo gỡ những rào cản này, đề nghị Quốc hội quan tâm cho ý kiến và thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngay tại kỳ họp này và quy định hiệu lực có thi hành càng sớm càng tốt. Về lâu dài, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp toàn diện trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 và Nghị quyết số 82 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững”.

Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh cũng kiến nghị 4 giải pháp. Thứ nhất là cần sớm rà soát, cập nhật và điều chỉnh Chiến lược phát triển du lịch bền vững đến năm 2030. Thứ hai, nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch cần được tăng cường với việc tăng tỷ lệ chi ngân sách cho du lịch từ mức 1,4% hiện nay lên 2,5 đến 3% tổng chi ngân sách nhà nước để gần bằng với các nước trong khu vực. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo kết nối giữa các địa phương có tiềm năng về du lịch. Thứ ba, cần tăng cường liên kết du lịch giữa các vùng, địa phương, ngành nghề và doanh nghiệp. UBND các tỉnh, thành phố cần tích cực, chủ động phối hợp thúc đẩy liên kết du lịch trong quy hoạch để cùng phát triển sản phẩm, chia sẻ nguồn lực nhằm phát triển du lịch theo chuỗi giá trị, tăng tính lan tỏa của ngành du lịch. Thứ tư, tiếp tục chú trọng phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá du lịch một cách bài bản hơn. Theo đó, cần tích cực nghiên cứu, phân tích và dự báo nhu cầu, thị hiếu khách du lịch để thiết kế và cung cấp sản phẩm du lịch có chất lượng và phù hợp; liên kết tạo sản phẩm du lịch vùng, liên kết theo loại hình chuyên đề, liên kết ngành hàng không, đường sắt, tàu biển để tạo sản phẩm đa dạng; chú trọng tìm các điểm truyền thông cốt lõi cho tổng thể và từng thị trường; đẩy mạnh tiếp thị và truyền thông mới từ slogan, video, hình ảnh về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, tự nhiên, ẩm thực hấp dẫn nhất. Cùng với đó cũng cần nghiên cứu, tổ chức thêm các lễ hội hoặc các sự kiện tầm quốc tế ngoài Lễ hội Pháo hoa ở Đà Nẵng. 

 Góp ý về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023, hoà thượng Thích Thanh Quyết (Quảng Ninh) đánh giá cao sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, khôn lường, chưa có tiền lệ, vượt ngoài dự báo, nhưng nước ta đã đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện trên các mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết đề nghị Chính phủ chú trọng 5 nhiệm vụ, trong đó cần quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc vùng miền, hoàn thiện chính sách lao động tiền lương, đảm bảo an sinh xã hội.

 THU SÂM

Ý kiến bạn đọc