Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL sơ kết công tác xây dựng Đảng

VHO - Chiều 23.3, tại Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27.3, Đảng ủy Khối đã tặng hoa chúc mừng đến tập thể Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM.

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL sơ kết công tác xây dựng Đảng - Anh 1

Tặng hoa chúc mừng Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam 

Trong quý I năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; định hướng dư luận xã hội, thông tin tình hình chính trị trong nước và quốc tế... Đảng bộ khối và cấp ủy cơ sở đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2023 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; các cấp ủy cơ sở đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, cùng cơ quan, đơn vị tích cực triển khai công tác theo kế hoạch, chương trình ngay từ đầu năm 2023.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được củng cố theo hướng thiết thực, hiệu quả; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng được phát huy; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ và thực hiện nghiêm túc; công tác Dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng và quan tâm tổ chức thực hiện. Các đoàn thể đã chủ động bám sát kế hoạch công tác, trên cơ sở tình hình thực tiễn để tổ chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu của CNVC-LĐ, đoàn viên, thanh niên.

Song song mặt làm được, hội nghị cũng đã chỉ ra mặt hạn chế như, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên, CNVC-NLĐ chưa được quan tâm thường xuyên, sâu sát. Một số đơn vị chưa thực sự quan tâm xây dựng các mô hình tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng ở một số tổ chức cơ sở đảng có chiều hướng giảm xuống, số lượng cán bộ, đảng viên tham gia ít dần. Cấp ủy chưa đầu tư đúng mức cho nghiệp vụ công tác đảng, công tác phát triển đảng còn chưa được tập trung; chuyển đảng chính thức còn bị kéo dài. 

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL sơ kết công tác xây dựng Đảng - Anh 2

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ VHTTDL giao lưu và chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác Huyện ủy Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Triển khai phương hướng, nội dung trọng tâm quý II, Bí thư Đảng ủy Khối Lương Văn Nhiền cho biết Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở xác định cần tập trung thực hiện nhiều nội dung trọng tâm. Trong đó, tăng cường công tác thông tin thời sự và nắm bắt dư luận xã hội để định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, CNVC-NLĐ, đoàn viên, thanh niên. Tổ chức học tập, nghiên cứu và triển khai, quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chủ đề năm 2023. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm có nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh nhật Bác 19.5. 

Tiếp tục chuẩn bị đề án nhân sự Hội nghị bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM (sau khi có Nghị quyết công nhận Hội đồng trường) và Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2022-2025. Tăng cường công tác quản lý đảng viên trong tình hình mới và tiếp tục đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới. Bên cạnh đó, phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm âm nhạc, múa, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2025), ca ngợi những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã xây dựng và phát triển TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình góp phần hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người TP.HCM.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được quán triệt chương trình hành động số 31-CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 16.3.2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7.10.2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Dịp này, hội nghị đã giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với đoàn công tác Huyện ủy Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. 

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc