Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông tin chuyên đề quý I.2024

VHO – Sáng 10.4, Đảng uỷ Khối các cơ quan trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến thông tin chuyên đề quý I/2024. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể dự và chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông tin chuyên đề quý I.2024 - Anh 1

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I năm 2024

Cùng dự còn có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Nguyên ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, báo cáo viên của Hội nghị; các đồng chí lãnh đạo tại các điểm cầu; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Khối, Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối, đại diện thường trực, Ban thường vụ, Ban Chấp hành các đảng ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên của 61 Đảng bộ trực thuộc Khối.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, tại 424 điểm cầu và 17.350 đại biểu tham dự.

Dự điểm cầu tại Bộ VHTTDL là Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cùng các Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL; Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Bộ VHTTD; Uỷ viên BCH 67 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ; Bí thư, phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc; thành viên Ban chỉ đạo 35; đại diện Ban thường vụ, Công đoàn Bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông tin chuyên đề quý I.2024 - Anh 2

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị

Đây là Hội nghị được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 17 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11.4.2007-11.4.2024) và hướng tới Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.04.1975-30.4.2024); Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07.5.1954-07.5.2024).

Hội nghị có ý nghĩa thiết thực, là đợt sinh hoạt chính trị về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, nhằm khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS Tạ Ngọc Tấn báo cáo Chuyên đề: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và nghe đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Công chức, Bộ Nội vụ trình bày chuyên đề: “Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông tin chuyên đề quý I.2024 - Anh 3

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông tin chuyên đề quý I.2024 - Anh 4

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và các đại biểu tại đầu cầu Bộ VHTTDL

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể cảm ơn hai báo cáo viên đã quan tâm, chuẩn bị kỹ lưỡng và dành thời gian trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi, tư duy nhất quán của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cũng như khơi dậy niềm tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Đồng thời làm rõ một số giải pháp cơ bản góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể mong muốn trong thời gian tới, hai báo cáo viên tiếp tục dành sự quan tâm đối với công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, tham gia truyền đạt các nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ, tiến tới hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Để nội dung 2 chuyên đề trên lan tỏa, thấm sâu vào tâm thức của cán bộ, đảng viên, biến nhận thức thành hành động cụ thể, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các đồng chí trong thời gian tới triển khai tốt một số nội dung.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông tin chuyên đề quý I.2024 - Anh 5

Đầu cầu Bộ VHTTDL

Trong đó, đối với chuyên đề: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh đây là chuyên đề mang tính nền tảng lý luận của Đảng và sự phát triển cao độ của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện thực tế của Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể mong muốn, tất cả cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối nói riêng và tất cả cán bộ, đảng viên nói chung phải nhận thức sâu sắc để quyết tâm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, thực hiện tốt các nghị quyết, các chỉ đạo của Trung ương để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra 8 đặc trưng của chủ nghĩa xã hội theo mô hình của Việt Nam, vì vậy, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị từng cán bộ, đảng viên sau khi nghe Giáo sư Tạ Ngọc Tấn trình bày, cố gắng đọc toàn văn hai bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam và bài viết của Tổng Bí thư liên quan đến kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; từ đó hiểu sâu sắc hơn về con đường mà Đảng và dân tộc Việt Nam lựa chọn để củng cố niềm tin và có thêm động lực phấn đấu góp phần vào công tác xây dựng Đảng.

Với hơn 17.000 đảng viên tham dự hội nghị, vẫn còn 80% cán bộ, đảng viên chưa được quán triệt nội dung của Hội nghị, vì vậy Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đề nghị các cấp ủy Đảng trực thuộc bằng nhiều hình thức kiên trì phổ biến quán triệt để từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối học tập các nội dung tại Hội nghị.

Đối với chuyên đề “Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, đồng chí Nguyễn Văn Thể khẳng định, đây cũng là vấn đề thời sự hết sức quan trọng. Cán bộ, đảng viên từng cơ quan, đơn vị đảm nhiệm vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị, trong nền công vụ, trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Do đó, từng đồng chí, từng cấp ủy, từng cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ rất quan trọng, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, nghĩa là thực hiện chưa tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước. Chính vì thế, vấn đề quán triệt giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn trách nhiệm để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao là vô cùng quan trọng. Toàn bộ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tất cả chủ trương của Đảng và Nhà nước sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, đem lại  kết quả thiết thực cho sự phát triển kinh tế đất nước...

THU SÂM; ảnh: QUỐC HỘI - VĂN DUY – TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc