Chuẩn hóa về quy trình cung cấp dịch vụ tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật

VHO- Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 2201/QĐ-BVHTTDL và Quyết định số 2202/QĐ-BVHTTDL quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù; Quy định tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, năm mất của các danh nhân đã được Đảng, Nhà nước công nhận, phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại ở trong nước và quốc tế sử dụng ngân sách nhà nước.

Chuẩn hóa về quy trình cung cấp dịch vụ tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật - Anh 1

Từ đây, mọi tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình trong các hoạt động liên quan tới các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật và tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ chính trị đã được đưa vào quy định rõ ràng giúp cho các đơn vị nghệ thuật có căn cứ để thực hiện.
Chia sẻ quan điểm của cơ quan quản lý nhà nước về nghệ thuật biểu diễn đối với hai quyết định này, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Lê Minh Tuấn cho biết, với chủ trương tăng cường xã hội hóa các hoạt động văn hóa nghệ thuật thì Chính phủ và Bộ VHTTDL luôn quan tâm đầu tư, phát triển đối với các chương trình nghệ thuật, loại hình nghệ thuật đặc thù, tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Để thực hiện được nhiệm vụ này, việc ban hành Bộ tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật nhằm chuyên nghiệp hóa các hoạt động này, hội tụ và lan tỏa những loại hình, giá trị đặc sắc tiêu biểu của nghệ thuật dân tộc, kịp thời phát hiện, khen thưởng và đào tạo, bồi dưỡng các tài năng nghệ thuật, định hướng trong sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật... Đây là hai nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ trưởng Bộ VHTTDL rất quan tâm. Việc xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn này rất khó khăn, đòi hỏi phải rất kỹ lưỡng, tỉ mỉ tới từng chi tiết trong quy trình, tuy nhiên đích thân Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã trực tiếp chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn xây dựng và trình lãnh đạo Bộ ban hành hai Quyết định này. Đây là cơ sở để các cơ quan, đơn vị thực hiện các hoạt động sử dụng ngân sách nhà nước một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

HIỀN LƯƠNG

Ý kiến bạn đọc