Chủ tịch Quốc hội: Khẩn trương hoàn thiện thể chế, bảo đảm nguồn lực phát triển văn hóa

VHO-"Phát triển văn hoá phải bao gồm cả thể chế và nguồn lực, nhưng xét đến cùng, để có nguồn lực cũng phải từ thể chế”. Nhấn mạnh điều này tại buổi làm việc sáng nay 31.3 với Bộ VHTTDL, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ VHTTDL tiếp tục khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hoá Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc 2021 và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách và bảo đảm nguồn lực phát triển văn hóa đã được chỉ ra tại Hội thảo Văn hoá 2022.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, có lẽ ít thời kỳ nào mà văn hoá lại được quan tâm như nhiệm kỳ này. Đầu nhiệm kỳ là Hội nghị văn hoá toàn quốc, tiếp đến Quốc hội, Chính phủ, nhiều Bộ, ngành, địa phương cũng đã tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề về văn hoá. Từ sự quan tâm đó, công tác đào tạo bồi dưỡng lực lượng cán bộ chất lượng cao của ngành Văn hoá được quan tâm, rà soát; chú trọng hơn đến công tác bố trí nguồn lực, nhân lực, tổ chức nhiều hoạt động tại các thiết chế văn hoá, thể thao; nhiều di sản văn hoá Việt Nam đã được UNESCO ghi danh, nhiều giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc được phát huy…

Chủ tịch Quốc hội: Khẩn trương hoàn thiện thể chế, bảo đảm nguồn lực phát triển văn hóa - Anh 1

Chủ tịch Quốc hội: Khẩn trương hoàn thiện thể chế, bảo đảm nguồn lực phát triển văn hóa - Anh 2

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành, TP Hà Nội làm việc với Bộ VHTTDL là một sự kiện quan trọng và có ý nghĩa rất lớn đối với nghành VHTTDL. Cuộc làm việc nhằm rà soát để hoàn thiện, đồng bộ thể chế trong lĩnh vực văn hóa, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của  Đảng, Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Hội thảo Văn hóa năm 2022, đồng thời chuẩn bị các nội dung được phân công tổ chức tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Chủ tịch Quốc hội: Khẩn trương hoàn thiện thể chế, bảo đảm nguồn lực phát triển văn hóa - Anh 3

Cuộc làm việc thu hút sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan báo chí

Chủ tịch Quốc hội: Khẩn trương hoàn thiện thể chế, bảo đảm nguồn lực phát triển văn hóa - Anh 4

  Cùng dự cuộc làm việc quan trọng và ý nghĩa này có sự tham dự của các đại biểu trong Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành, TP Hà Nội

Chủ tịch Quốc hội: Khẩn trương hoàn thiện thể chế, bảo đảm nguồn lực phát triển văn hóa - Anh 5

Chủ tịch Quốc hội biểu dương việc Bộ VHTTDL đã chủ động phối hợp tổ chức nhiều chương trình, huy động được thêm nhiều nguồn lực trong việc phát triển sự nghiệp phát triển VHTTDL

Chủ tịch Quốc hội: Khẩn trương hoàn thiện thể chế, bảo đảm nguồn lực phát triển văn hóa - Anh 6

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá trong thời gian qua, ngành VHTTDL đã có nhiều chuyển biến, trong đó đáng chú ý là chuyển từ tư duy làm văn hoá sang quản lý nhà nước về văn hoá, kiến tạo cho việc chấn hưng, phát triển văn hoá

Chủ tịch Quốc hội: Khẩn trương hoàn thiện thể chế, bảo đảm nguồn lực phát triển văn hóa - Anh 7

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định với vai trò là “nền tảng tinh thần của xã hội”, trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, văn hóa đều mang sứ mệnh cao cả, “dẫn đường” cho sự đổi mới, phát triển đất nước

Chủ tịch Quốc hội: Khẩn trương hoàn thiện thể chế, bảo đảm nguồn lực phát triển văn hóa - Anh 8

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định năm 2023, cùng với tinh thần "Đoàn kết - Kỷ cương – Nêu gương - Trách nhiệm", Bộ VHTTDL sẽ tập trung xây dựng thể chế, tiếp tục hoàn thiện chương trình tổng thể về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội: Khẩn trương hoàn thiện thể chế, bảo đảm nguồn lực phát triển văn hóa - Anh 9

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các đại biểu chúc mừng nghành VHTTDL đã vượt qua mọi khó khăn, đạt được nhiều thành tích quan trọng, đáng ghi nhận

Chủ tịch Quốc hội: Khẩn trương hoàn thiện thể chế, bảo đảm nguồn lực phát triển văn hóa - Anh 10

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Bộ VHTTDL xác định quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện theo hướng phải chọn khâu, chọn điểm, lựa chọn nội dung để làm; xác định đúng, trúng trọng tâm để triển khai hành động

TRẦN HUẤN  

Ý kiến bạn đọc