Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Đội ngũ nghệ sĩ nước nhà sẽ có đóng góp to lớn hơn nữa trên hành trình đi tới của dân tộc...

VHO - Chúc mừng các nghệ sĩ vinh dự đón nhận những danh hiệu cao quý NSND, NSƯT, tại lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trân trọng trao tặng danh hiệu NSND cho các nghệ sĩ, đại diện gia đình nghệ sĩ và đại diện gia đình cố nghệ sĩ. Chủ tịch nước cũng đã có bài phát biểu quan trọng tại buổi lễ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng:  Đội ngũ nghệ sĩ nước nhà sẽ có đóng góp to lớn hơn nữa trên hành trình đi tới của dân tộc... - Anh 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10

Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 đã trang trọng diễn ra sáng nay 6.3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tôn vinh 389 nghệ sĩ có tài năng nghệ thuật xuất sắc, có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa nghệ thuật của dân tộc. Trong đó, có 125 nghệ sĩ được trao tặng, truy tặng NSND; 264 nghệ sĩ được tặng, truy tặng danh hiệu NSƯT.  Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các văn nghệ sĩ.

Các Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú thực sự là vốn quý của đất nước

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm trân trọng, mến mộ các nghệ sĩ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi tới các nghệ sĩ lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, lịch sử dựng nước, giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam cũng có thể được xem là lịch sử hình thành và phát triển của văn hóa nghệ thuật, bởi lẽ chính thông qua lao động, dựng nước và giữ nước, người Việt Nam đã sáng tạo ra những giá trị văn hóa tốt đẹp và các loại hình nghệ thuật độc đáo để phản ánh những nhịp điệu của lao động, của đoàn kết, của tình yêu thương, lòng dũng cảm trong chống lại thiên tai, địch họa và những ước mơ tươi đẹp về cuộc sống.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng:  Đội ngũ nghệ sĩ nước nhà sẽ có đóng góp to lớn hơn nữa trên hành trình đi tới của dân tộc... - Anh 2

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng khẳng định, các Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú thực sự là vốn quý của đất nước

Trên nền tảng yêu nước và nhân văn, các loại hình văn hóa nghệ thuật đã ca ngợi tình yêu con người, tình yêu đất nước, khơi dậy và cổ vũ ý chí đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Văn hóa nghệ thuật từ một hình thái ý thức xã hội đã chuyển hóa thành sức mạnh vật chất giúp nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giải phóng đất nước, đưa non sông về một mối, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng con người mới, đời sống mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, sự nghiệp đổi mới gần 40 năm qua và những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước chính là nguồn cảm hứng bất tận và là động lực lớn lao cho đội ngũ nghệ sĩ tài năng, mẫn cảm, luôn tìm tòi, đổi mới, sáng tạo nghệ thuật phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, chinh phục được nhiều đối tượng công chúng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng:  Đội ngũ nghệ sĩ nước nhà sẽ có đóng góp to lớn hơn nữa trên hành trình đi tới của dân tộc... - Anh 3

Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu NSND cho các nghệ sĩ

“Các nghệ sĩ ở mỗi loại hình nghệ thuật với ngôn ngữ, phương thức biểu đạt riêng đã tạo nên nhiều tác phẩm hay, làm cho đời sống văn hóa nghệ thuật ngày càng giàu màu sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đổi mới vĩ đại của đất nước, nuôi dưỡng tâm hồn, hướng con người đến các giá trị tốt đẹp chân, thiện mỹ, góp phần quan trọng xây dựng nền tảng tinh thần xã hội”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần lao động sáng tạo của các thế hệ nghệ sĩ, Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã có nhiều hình thức biểu dương, tôn vinh các nghệ sĩ. Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” là danh hiệu vinh dự, cao quý của Đảng, Nhà nước dành tặng cho những cá nhân có nhiều cống hiến, đóng góp và gắn bó lâu dài trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; có trí tuệ và phẩm giá, hết lòng, hết sức, tận tụy phục vụ nhân dân, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng; là những tài năng nghệ thuật, có tác phẩm xuất sắc có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật được công chúng đón nhận, yêu thích, mến mộ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng:  Đội ngũ nghệ sĩ nước nhà sẽ có đóng góp to lớn hơn nữa trên hành trình đi tới của dân tộc... - Anh 4

Chủ tịch nước khẳng định, các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú dù ở lứa tuổi nào, thành phần dân tộc nào cũng đều đã đóng góp quý báu cho nền văn hóa Việt Nam, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước

“Các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú thực sự là “vốn quý của đất nước”, dù ở lứa tuổi nào, thành phần dân tộc nào cũng đều đã đóng góp quý báu cho nền văn hóa Việt Nam, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng bày tỏ, trong buổi lễ trang trọng này, chúng ta cùng nhau tri ân các thế hệ nghệ sĩ tài năng đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; cùng nhau dành những tình cảm quý trọng nhất, sâu sắc nhất, chân thành nhất đến các nghệ sĩ luôn tâm huyết, tận tụy với nghề, bằng tài năng nghệ thuật và tình yêu con người, tình yêu đất nước, trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân, lao động, sáng tạo bền bỉ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong đó, có những nghệ sĩ đã không còn nữa để nghe tên mình được xướng lên tại Lễ vinh danh này.  

Lan tỏa tình yêu cuộc sống, khát vọng đẹp đẽ, lớn lao của toàn dân tộc

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đất nước đang trong giai đoạn phát triển mới với cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao, tầm nhìn và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đòi hỏi phải phát huy mạnh mẽ sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam. Văn hóa đóng vai trò là nền tảng tinh thần xã hội, là một trụ cột quan trọng trong phát triển bền vững mà nghệ thuật là “lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng:  Đội ngũ nghệ sĩ nước nhà sẽ có đóng góp to lớn hơn nữa trên hành trình đi tới của dân tộc... - Anh 5

Chủ tịch nước tin tưởng, đội ngũ nghệ sĩ nước nhà sẽ có đóng góp to lớn hơn nữa trên hành trình đi tới của dân tộc

Bối cảnh mới, thời cơ mới đan xen nhiều khó khăn, thách thức đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao cho các lĩnh vực hoạt động nghệ thuật, trong đó nhiệm vụ quan trọng nhất chính là phát huy giá trị tốt đẹp của văn hoá con người Việt Nam, bồi đắp phẩm chất công dân, phẩm chất con người Việt Nam trong thời đại mới, cổ vũ khát vọng và ý chí vươn lên, khơi dậy tinh thần lạc quan, niềm say mê lao động, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo; nêu cao niềm tự hào dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ.

Trong bối cảnh này, Chủ tịch nước cho rằng, đội ngũ hoạt động văn hóa nghệ thuật phải không ngừng đổi mới sáng tạo, tìm tòi thử nghiệm các phương thức biểu đạt mới phù hợp với văn hóa Việt Nam, vươn tầm khu vực và thế giới, có nhiều tác phẩm hay, truyền tải những giá trị nhân văn, tốt đẹp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền và các giai tầng xã hội, giữa đồng bằng và miền núi, vùng sâu, vùng xa; góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng:  Đội ngũ nghệ sĩ nước nhà sẽ có đóng góp to lớn hơn nữa trên hành trình đi tới của dân tộc... - Anh 6

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm cùng các NSND tại lễ trao tặng danh hiệu

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định “Tài năng văn học, nghệ thuật là vốn quý của dân tộc”. Chăm lo phát hiện, bồi dưỡng, quý trọng và phát huy các tài năng văn học, nghệ thuật là trách nhiệm của toàn xã hội, trước hết là của Đảng, Nhà nước và của các tổ chức trong hệ thống chính trị, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan, tổ chức, bộ, ngành, địa phương tiếp tục nhận thức sâu sắc về vai trò của văn hóa nghệ thuật và các nghệ sĩ; tiếp tục quan tâm, động viên, khích lệ đội ngũ hoạt động văn hóa nghệ thuật nước nhà phát huy tài năng, sáng tạo nghệ thuật, say mê cống hiến với ý thức đầy đủ về khó khăn, thách thức và cơ hội trong phát triển, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có chính sách phù hợp để chăm lo các nghệ sĩ, đảm bảo để các nghệ sĩ có thể sống được bằng nghề. Coi trọng công tác bồi dưỡng tài năng trẻ, nhất là ở các lĩnh vực nghệ thuật truyền thống đang thiếu hụt lớp kế cận.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng:  Đội ngũ nghệ sĩ nước nhà sẽ có đóng góp to lớn hơn nữa trên hành trình đi tới của dân tộc... - Anh 7

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10

Tôn trọng đặc trưng sáng tạo nghệ thuật, tự do sáng tạo của người nghệ sĩ, thúc đẩy một đời sống dân chủ lành mạnh. Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi, khuyến khích nghệ sĩ thâm nhập thực tế, dấn thân vào thực tiễn rộng lớn, sinh động của đời sống xã hội, khám phá, khai thác các giá trị, vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam, đưa nghệ thuật truyền thống tiến cùng thời đại, lan tỏa tình yêu cuộc sống và những khát vọng đẹp đẽ, lớn lao của toàn dân tộc.

Khuyến khích nghệ sĩ tham gia các hoạt động văn hóa đối ngoại, đưa hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới, nâng cao sức hấp dẫn của văn hóa dân tộc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, bồi đắp thêm sự giàu có của nền văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng:  Đội ngũ nghệ sĩ nước nhà sẽ có đóng góp to lớn hơn nữa trên hành trình đi tới của dân tộc... - Anh 8

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước xem hình ảnh tại triển lãm chân dung các nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10

Kịp thời tôn vinh, khen thưởng xứng đáng với cống hiến, lao động của người nghệ sĩ. Rà soát kỹ lưỡng để xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú đối với các nghệ sĩ có tài năng nghệ thuật xuất sắc, xứng đáng nhưng chưa được vinh danh…”, Chủ tịch nước phát biểu. Ông tin tưởng, các thế hệ nghệ sĩ nối tiếp nhau vững chắc với năng lực sáng tạo phong phú, đa dạng và tình yêu Tổ quốc nồng nàn, gắn bó sâu sắc với nhân dân, với sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, đội ngũ nghệ sĩ nước nhà sẽ sáng tạo nên nhiều tác phẩm hay, có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, mang tầm thời đại, xây đắp nền tảng tinh thần xã hội, đóng góp to lớn hơn nữa trên hành trình đi tới của dân tộc.

Trân trọng bày tỏ cảm ơn những phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước về công tác xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến phát biểu chỉ đạo để triển khai trong thời gian tới. Hi vọng, thời gian tới Bộ VHTTDL nói riêng, ngành văn hóa cả nước nói chung sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc hơn nữa của Đảng, Nhà nước, của Quốc hội để văn hóa tiếp tục phát triển, trở thành động lực, nguồn lực phát triển bền vững của đất nước.

PHƯƠNG ANH, ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc