Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: “Đất nước đang rất cần những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ với tình yêu Tổ quốc nồng nàn…”

VHO - Chiều 29.2 tại Trụ sở Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trang trọng tổ chức Hội nghị gặp mặt các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Cuộc gặp mặt nhằm tiếp tục ghi nhận, tôn vinh những cống hiến, lắng nghe những sẻ chia của đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: “Đất nước đang rất cần những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ với tình yêu Tổ quốc nồng nàn…” - Anh 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có bài phát biểu gửi gắm nhiều thông điệp và niềm tin đến những trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ- đội ngũ tinh hoa của dân tộc

Dự và chủ trì Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có bài phát biểu gửi gắm nhiều thông điệp và niềm tin đến những trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ- đội ngũ tinh hoa của dân tộc,

Lắng nghe những ý kiến tâm huyết, nặng lòng với đất nước

Đồng chủ trì có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức TƯ; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: “Đất nước đang rất cần những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ với tình yêu Tổ quốc nồng nàn…” - Anh 2

Hội nghị có sự tham dự của 210 đại biểu đại diện cho giới trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp xây dựng nền khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo của đất nước và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Tạ Quang Đông; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, các tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp,  các Liên hiệp hội, Hội VHNT chuyên ngành về khoa học kỹ thuật và văn học nghệ thuật Trung ương… Với chủ đề “Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đồng hành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, hội nghị có sự tham dự của 210 đại biểu đại diện cho giới trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp xây dựng nền khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo của đất nước và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: “Đất nước đang rất cần những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ với tình yêu Tổ quốc nồng nàn…” - Anh 3

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: “Đất nước đang rất cần những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ với tình yêu Tổ quốc nồng nàn…” - Anh 4

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu tại Hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trân trọng gửi tới các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước nhấn mạnh, tại cuộc gặp này, ông đã lắng nghe các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, nặng lòng với đất nước, thể hiện tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và những hiến kế quý báu cho Đảng, Nhà nước để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đất nước ngày càng đổi mới, phát triển bền vững.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: “Đất nước đang rất cần những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ với tình yêu Tổ quốc nồng nàn…” - Anh 5

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì Hội nghị

Năm 2023, năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết một lòng vượt qua gian khó, đạt nhiều thành quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, với những dấu ấn nổi bật. “Trong các thành quả đáng tự hào ấy có sự đóng góp quý báu, rất quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trên nhiều lĩnh vực. Tôi rất vui mừng khi thấy đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Việt Nam thời gian qua ngày càng lớn mạnh, hoạt động ngày càng tích cực, đóng góp ngày càng to lớn cho sự nghiệp chung của Đảng và dân tộc”, Chủ tịch nước chia sẻ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: “Đất nước đang rất cần những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ với tình yêu Tổ quốc nồng nàn…” - Anh 6

Các đại biểu văn nghệ sĩ tham dự Hội nghị 

Nhiều trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là những tấm gương trong lao động, học tập, nghiên cứu và sáng tạo, dấn thân vì dân, vì nước, vươn lên ngang tầm khu vực và thế giới, được quốc tế vinh danh, được công chúng yêu thích và mến mộ. “Tôi xin bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sâu sắc đến lớp lớp những thế hệ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ - những người tài của đất nước đã cống hiến trí tuệ và tâm sức, lao động không mệt mỏi bằng tình yêu con người và đất nước, luôn đồng hành cùng Đảng, dân tộc và nhân dân, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay”, Chủ tịch nước bày tỏ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: “Đất nước đang rất cần những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ với tình yêu Tổ quốc nồng nàn…” - Anh 7

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, bắt đầu chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, cơ hội và thách thức đan xen, khát vọng và mục tiêu cao đẹp cùng những đòi hỏi ấy đặt ra nhiệm vụ quan trọng, mang đến cảm hứng lớn lao cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong lao động, nghiên cứu và sáng tạo, tiếp tục đồng hành với Đảng, với dân tộc và nhân dân, vượt qua mọi thách thức, khó khăn, đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Xây dựng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ ngày càng lớn mạnh

Khẳng định dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống quý trọng hiền tài, yêu mến trí thức, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn coi giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, luôn đề cao, trân trọng, đặc biệt quan tâm, chăm lo xây dựng và tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phát triển vững mạnh, toàn diện, đóng góp nhiều hơn nữa trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: “Đất nước đang rất cần những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ với tình yêu Tổ quốc nồng nàn…” - Anh 8

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Trong mỗi giai đoạn cách mạng, dù khó khăn đến đâu, Đảng cũng dành thời gian bàn và ra quyết sách về trí thức, khoa học công nghệ, giáo dục- đào tạo, văn học nghệ thuật. Mới đây nhất, Hội nghị Trung ương VIII khóa XIII đã ban hành Nghị quyết 45-NQ/TW  ngày 24.12.2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: “Đất nước đang rất cần những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ với tình yêu Tổ quốc nồng nàn…” - Anh 9

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Chủ tịch nước cho rằng, lịch sử phát triển của các quốc gia thịnh vượng đã làm sáng tỏ một chân lý, sức mạnh của một dân tộc không phải nằm ở tài nguyên trong lòng đất, lòng biển mà ở những con người có trí tuệ và phẩm giá. Ở Việt Nam, chính đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, đặc biệt là những hiền tài - “nguyên khí của quốc gia”, giàu khát vọng, dám nghĩ, dám làm, đổi mới và sáng tạo, bằng tình yêu Tổ quốc và nhân dân đã giữ vai trò tiên phong, quan trọng, thắp lên những đốm lửa của đổi mới, đặt nền tảng cho phát triển, khai mở những tiềm năng, tạo ra những đột phá, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: “Đất nước đang rất cần những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ với tình yêu Tổ quốc nồng nàn…” - Anh 10

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cùng các đại biểu dự Hội nghị

Chủ tịch nước nhấn mạnh, tiếp tục xây dựng, phát triển và phát huy vai trò to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc rất quan trọng, cần thiết. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết  của Đảng về trí thức, khoa học công nghệ, giáo dục-đào tạo, về văn hóa, văn học nghệ thuật.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: “Đất nước đang rất cần những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ với tình yêu Tổ quốc nồng nàn…” - Anh 11

Tích cực thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, tạo môi trường thuận lợi để phát huy tốt nhất vai trò, đóng góp của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, nhất là đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; vun trồng các tài năng văn học - nghệ thuật; khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khát vọng và ý chí vươn lên, sẵn sàng dấn thân, cống hiến trí tuệ, tài năng, gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: “Đất nước đang rất cần những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ với tình yêu Tổ quốc nồng nàn…” - Anh 12

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều

Phát huy dân chủ, tôn trọng tự do tư tưởng, tự do sáng tạo, đề cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp; tạo mọi điều kiện để giải phóng tiềm năng, phát huy trí tuệ và năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Có cơ chế hiệu quả để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tham gia tư vấn, giám sát, phản biện, giám định xã hội, tham mưu cho Đảng, Nhà nước có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới. Trước mắt là tham gia nghiên cứu, tổng kết 40 năm đổi mới đất nước; xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: “Đất nước đang rất cần những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ với tình yêu Tổ quốc nồng nàn…” - Anh 13

NSND Tạ Quang Lẫm, Giám đốc Nhà hát Chèo Bắc Giang

 “Đất nước đang rất cần những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ với tình yêu Tổ quốc nồng nàn, sự đồng cảm sâu sắc với nhân dân, khát vọng lớn lao, sẵn sàng dấn thân, hòa mình vào thực tiễn đời sống phong phú, sinh động của đất nước, đồng hành với Đảng, dân tộc trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội…”, Chủ tịch nước khẳng định. Đồng thời, ông bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Việt Nam dù đang sinh sống và làm việc ở trong nước hay nước ngoài, bằng tình yêu và trách nhiệm, tài năng và sáng tạo đều có thể đóng góp cho Tổ quốc theo cách riêng của mình.

Niềm tin và khát vọng cống hiến cho dân tộc

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu là những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ  đã trao đổi, chia sẻ cởi mở về những kinh nghiệm, kết quả  nổi bật và quyết tâm cống hiến, khát vọng cho đất nước. Các đại biểu cũng đồng thời bày tỏ tình cảm, niềm vui, vinh dự và ấn tượng sâu sắc sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với các trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ mà buổi gặp mặt đầu Xuân là minh chứng sinh động. Nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, động viên, xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ không ngừng lớn mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam bày tỏ sự xúc động trước tình cảm nồng ấm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ. Ông cho rằng, chính sự quan tâm và tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tạo thêm động lực để giới tri thức, khoa học, tinh hoa văn hóa nước nhà tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, có thêm nhiều cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: “Đất nước đang rất cần những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ với tình yêu Tổ quốc nồng nàn…” - Anh 14

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Đại diện các văn nghệ sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho rằng, cuộc gặp mặt thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ- lực lượng hùng hậu, tinh túy, tin tưởng trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng và nhân dân. Nhạc sĩ nhấn mạnh,  qua mọi thời kỳ, Đảng, Nhà nước luôn chú trọng đến sự nghiệp phát triển văn hóa và dành cho giới văn học nghệ thuật sự quan tâm đặc biệt, có sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, kịp thời và sự ủng hộ hiệu quả.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: “Đất nước đang rất cần những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ với tình yêu Tổ quốc nồng nàn…” - Anh 15

Chủ tịch nước khẳng định: “Đất nước đang rất cần những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ với tình yêu Tổ quốc nồng nàn, sự đồng cảm sâu sắc với nhân dân, khát vọng lớn lao, sẵn sàng dấn thân, hòa mình vào thực tiễn đời sống phong phú, sinh động của đất nước, đồng hành với Đảng, dân tộc trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội…”

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cũng như nhiều văn nghệ sĩ luôn trăn trở, thấy rõ trách nhiệm của mình trước Đảng, nhân dân. Để có nhiều tác phẩm chất lượng cao, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, nhạc sĩ cho rằng, cần tiếp tục chăm lo đội ngũ để thúc đẩy sức sáng tạo, cống hiến của các văn nghệ sĩ. Về cơ chế, cần đặt mục tiêu phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam trong Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam; xác định là thành phần quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia để chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nhiều đại biểu bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, động viên, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ không ngừng lớn mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

PHƯƠNG ANH, ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc