Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh

VHO - Ngày 5.2.2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, đơn vị bầu cử số 01 tỉnh Khánh Hòa.

Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh - Anh 1

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp chiều 5.2. Ảnh: Quốc hội

Theo đó, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 1212.2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị tại Công văn số 9140-CV/VPTW ngày 31.1.2024 của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác nhân sự; Căn cứ ý kiến của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Công văn số 7518/MTTW-ĐCT ngày 1.2.2024, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 1974/MTTQ-BTT ngày 1.2.2024, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 14/ĐĐBQH ngày 1.2.2024; Xét Đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông Trần Tuấn Anh ngày 30.1.2024; Căn cứ Tờ trình số 16/TTr-BCTĐB-m ngày 2.2.2024 của Ban Công tác đại biểu và kết quả biểu quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp ngày 5.2.2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH15 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, đơn vị bầu cử số 01 tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, ngày 30.1, ông Trần Tuấn Anh đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa XV. Ngày 31.1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, quyết định về công tác cán bộ.

Văn phòng Trung ương Đảng cho biết Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Trần Tuấn Anh là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tín nhiệm phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo quan trọng. Trên cương vị Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Trần Tuấn Anh đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành công tác của ngành Công Thương đạt kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, ông Trần Tuấn Anh chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Công Thương, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự, xử lý kỷ luật Đảng, hành chính. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông Trần Tuấn Anh đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu.

TÙNG QUANG

Ý kiến bạn đọc