Bộ VHTTDL tổ chức bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

VHO – Phát biểu tại chương trình bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 do Bộ VHTTDL tổ chức vào chiều 2.4, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, thông qua công tác xác minh tài sản, thu nhập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của công chức, viên chức trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

Bộ VHTTDL tổ chức bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 - Anh 1

 Chánh thanh tra Bộ VHTTDL Lê Thanh Liêm phát biểu tại buổi lễ 

Chánh thanh tra Bộ VHTTDL Lê Thanh Liêm cũng cho biết, việc xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30.10.2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đồng thời việc xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. Thông qua công tác xác minh tài sản, thu nhập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của công chức, viên chức trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

Bộ VHTTDL tổ chức bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 - Anh 2

Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hoá Nguyễn Văn Mười bốc thăm tại buổi lễ

“Xác minh tài sản, thu nhập nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ”, ông Lê Thanh Liêm phát biểu.

Về số lượng các cơ quan, tổ chức có đối tượng được xác minh, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL cho biết, năm 2024 sẽ thực hiện việc xác minh tại 18/89 cơ quan, đơn vị; tương ứng với 20% cơ quan, tổ chức thuộc Bộ VHTTDL. Việc lựa chọn được thực hiện công khai bằng hình thức bốc thăm.

Số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên phải bảo đảm tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm tại mỗi cơ quan, đơn vị được xác minh, trong đó có ít nhất 1 người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bộ VHTTDL tổ chức bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 - Anh 3

Có 18 đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL bốc thăm tại buổi lễ

Người được xác minh là đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm hoặc trong thời gian 4 năm liền kề chưa được xác minh về tài sản, thu nhập. Trừ các trường hợp sau: Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử, đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận, đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

Sau khi có kết quả lựa chọn người được xác minh, Thanh tra Bộ sẽ chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ dự thảo Quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền quản lý và kiểm soát của Bộ VHTTDL, đảm bảo theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP trình lãnh đạo Bộ ký ban hành.

Bộ VHTTDL tổ chức bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 - Anh 4

Chương trình được tổ chức vào chiều 2.4, tại Bộ VHTTDL

Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được xác minh cung cấp danh sách (người có nghĩa vụ kê khai lần đầu và hằng năm), thông tin về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai do đơn vị quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP; phối hợp với Tổ xác minh tài sản, thu nhập trong quá trình Tổ xác minh tiến hành xác minh đối với người có nghĩa vụ kê khai được xác minh tại cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Sau khi tiến hành bốc thăm, Thanh tra Bộ VHTTDL đã công bố danh sách người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 tại 18 cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

 

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc