Phát động Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

VHO-Ngày 22.2, Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2021.

Mục đích của Lễ phát động là nhằm chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931- 26.3.2021) và 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27.3.1946 – 27.3.2021). 

Phát động Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại - Anh 1

Phong trào rèn luyện thể thao nâng cao sức khoẻ được nhân rộng tại các trường học

Động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục,  thể thao, hưởng ứng Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào Khỏe để lập nghiệp và giữ nước trong tuổi trẻ  toàn quốc, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất,  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể  dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp  phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Vận động mọi người dân tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày nhằm tạo thói quen vận động hợp lý suốt đời để bảo vệ và nâng  cao sức khoẻ. 

Về yêu cầu,  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành, tổ chức, đoàn  thể xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai, phối hợp tổ chức Lễ phát động, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các hoạt động thể dục, thể thao cho  mọi người tại các đơn vị, địa phương.

“Triển khai tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, chất lượng và hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tính truyền thống của địa phương, đảm bảo an  toàn, phòng chống dịch bệnh Covid - 19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Vận động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác tổ chức Lễ phát  động, Ngày chạy và các hoạt động thể dục thể thao quần chúng”, Kế hoạch của Bộ VHTTDL nêu rõ. 

Cũng theo nội dung Kế hoạch này, Lễ phát động toàn quốc sẽ được tổ chức tại tỉnh Hậu Giang, cơ quan chủ trì tổ chức là Bộ VHTTDL, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. 

Dự kiến Lễ phát động toàn quốc sẽ có khoảng 5.000 - 6.000 người, thời gian dự kiến từ 7h30, ngày 21.3 tới tại quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu  Giang…

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG 

Ý kiến bạn đọc