Kết luận của Bộ Chính trị sẽ tiếp tục tạo đà cho thể thao Việt Nam phát triển bền vững

VHO - Tâm đắc với Kết luận số 70 -KL/TW ngày 31.1.2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao I, Uỷ ban Thể dục thể thao (nay là Cục Thể dục thể thao) kỳ vọng Kết luận 70 sẽ tiếp tục tạo đà cho thể thao Việt Nam phát triển bền vững trong thời gian tới.

“Thực tế cho thấy muốn phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao thì cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của toàn xã hội, chứ riêng ngành Thể thao thì không thể làm được. Điểm đáng mừng là trong Kết luận 70, Bộ Chính trị yêu cầu trong thời gian tới, các Cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và Nhân dân đối với phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao.

Kết luận của Bộ Chính trị sẽ tiếp tục tạo đà cho thể thao Việt Nam phát triển bền vững - Anh 1

Ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao I, Uỷ ban Thể dục thể thao (nay là Cục Thể dục thể thao). Ảnh: Quý Lượng

Cùng với đó là việc lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về thể dục, thể thao trong nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương, đơn vị. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ phát triển thể dục, thể thao. Nếu thực hiện được tốt những điều này thì chắc chắn việc phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao sẽ có bước khởi sắc mới”, ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.

Cũng theo vị chuyên gia lão làng này, Kết luận của Bộ Chính trị đã đề cập kỹ đến việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, ứng dụng công nghệ số, tăng cường vai trò của các cơ quan truyền thông đại chúng, xây dựng các kênh truyền thông về thể dục, thể thao nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng hoạt động thể chất, thông tin có liên quan cho Nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng phối hợp tuyên truyền, vận động thành viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể dục, thể thao gắn với các cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở".

“Đây là điểm mới tại Kết luận lần này, nếu công tác truyền thông được thực hiện mạnh mẽ sẽ làm cho người dân thay đổi nhận thức, dẫn đến hành động là lối sống lành mạnh, tích cực tập luyện thể dục thể thao nhằm góp phần nâng cao sức khoẻ, cải thiện thể trạng, tầm vóc của người Việt Nam”, ông Nguyễn Hồng Minh đánh giá.

Nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao I cũng nhận xét, Kết luận 70 cũng nhắc lại phương hướng phát triển toàn diện cho ngành Thể dục, thể thao từ việc phát triển thể thao cho mọi người. Đáng chú ý là việc đổi mới giáo dục thể chất và thể thao trường học gắn với mục tiêu giáo dục, phát triển toàn diện về đạo đức, tri thức, văn hoá, sức khoẻ, thẩm mỹ và kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, tạo nền tảng để phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu và tài năng trẻ.

Kết luận của Bộ Chính trị sẽ tiếp tục tạo đà cho thể thao Việt Nam phát triển bền vững - Anh 2

Kết luận cũng nhấn mạnh đến việc phát triển thể thao chuyên nghiệp và các môn Olympic. Trong ảnh: Đội tuyển Xe đạp tập luyện tích cực tại Trung tâm HLTTQG Cần Thơ. Ảnh: Tuấn Kiệt

Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, phát triển các loại hình hoạt động, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tham gia hoạt động thể dục, thể thao; phát triển thể thao trong lực lượng vũ trang.

Đặc biệt, Kết luận nhấn mạnh đến việc tập trung phát triển thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao, hoàn thiện hệ thống phát hiện, đào tạo vận động viên, thi đấu thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao trình độ quốc gia, quốc tế, nhất là các môn thể thao Olympic trọng điểm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ thể dục, thể thao đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Chú trọng việc học tập văn hoá, chính trị, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, ý chí, lòng tự hào dân tộc cho vận động viên. Đặc biệt Kết luận nhấn mạnh đến việc hoàn thiện cơ chế, chính sách để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao, từ đó sẽ góp phần huy động được các nguồn lực xã hội tham gia vào việc phát triển lĩnh vực này.

Chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thể dục, thể thao Nguyễn Hồng Minh cũng hy vọng Kết luận 70 sẽ tiếp tục tạo đà cho thể thao Việt Nam phát triển bền vững trong thời gian tới.

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc