Quảng Ngãi: Thành lập đoàn xác minh nội dung tố cáo Giám đốc Sở KHCN vi phạm pháp luật

VHO- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa ký quyết định thành lập đoàn xác minh nội dung tố cáo ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi có hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Quyết định, đoàn xác minh có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Thành với 8 nội dung có hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, cụ thể:
Chưa tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ KHCN ban hành các quyết định về việc giao quyền sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước đối với 36 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tổ chức nghiệm thu trong giai đoạn từ năm 2017 đến tháng 1.2022, gây lãng phí ngân sách Nhà nước khoảng dưới 40 tỉ đồng; chưa kiểm tra, giám sát, yêu cầu tổ chức được giao quyền sử dụng tài sản báo cáo đánh giá hiệu quả việc ứng dụng kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu.

Quảng Ngãi: Thành lập đoàn xác minh nội dung tố cáo Giám đốc Sở KHCN vi phạm pháp luật - Anh 1

Một dự án trồng nghệ dưới tán keo gần 4 tỉ đồng không hiệu quả của Sở KHCN

Chưa tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết định triển khai thực hiện 6 dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trùng lặp về nội dung nghiên cứu.
Lập một số nội dung của đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; lập dự toán và thanh quyết toán; chuyển giao đánh giá hiệu quả đối với 9 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh vi phạm quy định của Nhà nước.
Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt không đúng tên gọi cụ thể của 4 nhiệm vụ.
Vi phạm trong việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giao trực tiếp 23 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh cho 17 đơn vị không qua tuyển chọn, giai đoạn 2017 - 2021.
Vi phạm trong việc thực hiện hợp đồng về nội dung: tiếp nhận, bàn giao kết quả thực hiện nhiệm vụ cho tổ chức đặt hàng hoặc tổ chức triển khai ứng dụng sau khi nghiệm thu đối với 3 hợp đồng khoa học và công nghệ.
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có nội dung không đúng quy định của pháp luật.
Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định đầu tư, mua sắm, trang thiết bị cho phòng Thí nghiệm công nghệ sinh học nhưng không sử dụng gây lãng phí ngân sách Nhà nước.
Thời gian tiến hành xác minh là 30 ngày, kể từ ngày thụ lý, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi giao ông Cao Đình Hòa - Phó chánh thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc