Tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số năm 2024 của Bộ VHTTDL

TÙNG QUANG

VHO - Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã ký Quyết định số 1733/QĐ-BVHTTDL ngày 26.6.2024 ban hành Kế hoạch tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số của Bộ VHTTDL năm 2024.

Tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số năm 2024 của Bộ VHTTDL  - ảnh 1

Ngày Chuyển đổi số của Bộ VHTTDL năm 2024 nhằm thực  hiện có hiệu quả Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22.4.2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Quyết định số 934/QĐ-BTTTT ngày 7.6.2023 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024.

Công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số cần đa dạng về hình thức triển khai, nội dung đảm bảo phong phú, thiết thực, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch yêu cầu tuyên truyền từ ngày 15.9 – 31.10.2024. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 là “Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động”. Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 tập trung vào thúc đẩy, phát triển các sáng kiến, ý tưởng trong việc xây dựng, triển khai, kết nối, khai thác hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số, từ đó từng bước tạo động lực tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 được tổ chức thiết thực, ý nghĩa, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức, chung chung. Tăng cường chuyển đổi số trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024.

Về phương thức tuyên truyền: Tổ chức thông tin, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số (các trang mạng xã hội, trang, chuyên trang, cổng thông tin điện tử) phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024.

Kế hoạch yêu cầu tuyên truyền dưới hình thức chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, trình chiếu phim tư liệu về lịch sử phát triển công nghệ thông tin Việt Nam, đưa tin/bài về các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia. Khuyến khích các đơn vị sáng tạo khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Phát động các phong trào, cuộc thi về sáng tạo, đổi mới góp phần phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Phát huy hiệu quả của Mạng lưới chuyển đổi số cộng đồng của Bộ VHTTDL trong việc tuyên truyền, hướng dẫn về Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Lồng ghép hoạt động tuyên truyền với các hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội trực thuộc Bộ VHTTDL. Tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động với trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo, công nghệ chuỗi khối,...

Kế hoạch cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai công tác tuyên truyền về chuyển đổi số, Ngày Chuyển đổi số quốc gia với các hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Xem Kế hoạch tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc