Tổ chức khóa đào tạo chuyên đề “Xây dựng văn hóa chính quyền số”

VHO - Ngày 18.9, Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế đã khai giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số với chuyên đề “Xây dựng văn hóa chính quyền số”. Đại diện lãnh đạo của hơn 230 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tham gia khóa đào tạo.

Tổ chức khóa đào tạo chuyên đề “Xây dựng văn hóa chính quyền số” - Anh 1

Khai giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề "Xây dựng văn hóa chính quyền số" tại Thừa Thiên Huế

Chương trình đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và định hướng phát triển lâu dài; xây dựng và nâng cao năng lực kỹ năng số cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn diễn ra từ nay đến ngày 1.10, gồm 10 lớp học với sự tham gia của đại diện của hơn 230 cơ quan, đơn vị là lãnh đạo cấp phòng thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; cán bộ công chức, viên chức thuộc UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh…

Các học viên tham gia khóa đào tạo được các chuyên gia đến từ các trường, viện, cơ sở đào tạo chuyên ngành có kinh nghiệm về chuyển đổi số chia sẻ và hướng dẫn những kỹ năng vận dụng chuyển đổi số trong công tác lãnh đạo, quản lý. Chương trình tập trung vào các nội dung gồm: tìm hiểu văn hóa chính quyền số; nhận diện văn hóa chính quyền số; đặc điểm văn hóa chính quyền số; yếu tố cấu thành văn hóa chính quyền số; hệ tư tưởng chủ đạo, hệ giá trị cốt lõi, đức tin trong văn hóa chính quyền số; các rào cản trong xây dựng văn hóa chính quyền số; phát triển văn hóa chính quyền số, xây dựng và phát triển văn hóa lấy dân làm trọng tâm; duy trì văn hóa chính quyền số…

Tổ chức khóa đào tạo chuyên đề “Xây dựng văn hóa chính quyền số” - Anh 2

Các học viên cùng trao đổi, thảo luận tại các chuyên đề của khóa đào tạo

Ông Nguyễn Dương Anh, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Khóa đào tạo, tập huấn góp phần định hướng và xác định lộ trình cũng như chiến lược chuyển đổi số tại các đơn vị trên địa bàn; xây dựng giá trị cốt lõi của văn hóa chính quyền số, văn hóa với đồng nghiệp, với người dân thông qua chiến lược thực hiện chuyển đổi số trong quản trị công.

Đại diện Sở TT&TT tỉnh cũng đề nghị các học viên tập trung nghiên cứu các nội dung đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường trao đổi với cac chuyên gia, giảng viên những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc về chuyển đổi số tại địa phương, cơ quan, đơn vị để được chia sẻ về kinh nghiệm, giải pháp… Qua khóa đào tạo, học viên sẽ hoạch định về việc triển khai chiến lược chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị mình. Từ đó, mỗi đơn vị mạnh hơn về thực hiện chuyển đổi số và sẽ là tiền đề xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành Chính quyền số.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc