Hà Nội và Thừa Thiên Huế thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

S.THÙY

VHO - Từ ngày 22.4, Bộ Tư pháp và Bộ Công an phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID tại Hà Nội và Thừa Thiên Huế.

Hà Nội và Thừa Thiên Huế thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID - ảnh 1
Công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 sẽ dễ dàng thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Chương trình nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân khi làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Đây cũng là một trong những chương trình đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 22.4, Hà Nội và Thừa Thiên Huế sẽ triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID). Dự kiến việc triển khai thí điểm kéo dài trong 2 tháng, sau đó sẽ đánh giá và tổ chức triển khai nhân rộng toàn quốc.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản thông báo rộng rãi cho các chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị và cộng đồng nhân dân về việc triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.  

Để thực hiện thao tác đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID, công dân Việt Nam phải có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Các trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2; trường hợp đối tượng miễn, giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có nhu cầu được cấp Phiếu lý lịch tư pháp vẫn có thể thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành tỉnh Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn).

Trường hợp đối tượng thuộc diện miễn, giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp nếu có nhu cầu nộp cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID vẫn thực hiện nộp phí theo quy định.

Phiếu Lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử, được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của Sở Tư pháp. Phiếu lý lịch tư pháp điện tử sẽ mặc định được trả về tài khoản của công dân trên VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/), Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn).

Trường hợp công dân có nhu cầu nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp (bản giấy) thì được trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc