Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng về việc thực hiện Đề án 06

P.V
VHO - Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hội nghị sẽ đánh giá kết quả thí điểm lập Hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp Lý lịch tư pháp, chi trả an sinh xã hội, trông giữ xe không dùng tiền mặt, triển khai hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh và công bố vận hành một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn thành phố.

Nhịp sống số