Đẩy mạnh dạy học tiếng Việt cho kiều bào, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

VHO - Trước thềm Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21, ngày 16.12, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12.8.2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới (Kết luận số 12) và nhận định vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong thực hiện nhiệm vụ này.

Đẩy mạnh dạy học tiếng Việt cho kiều bào, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc - Anh 1

Tăng cường dạy học tiếng Việt cho kiều bào, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: Sau hơn 2 năm triển khai, với sự chỉ đạo và quan tâm sát sao của lãnh đạo các cấp, sự tham gia của toàn hệ thống chính trị và quyết tâm, trách nhiệm của những người làm công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Kết luận số 12 đã tạo được tác động và chuyển biến rất tích cực trên nhiều mặt công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Trước hết, phải khẳng định rằng, Kết luận số 12 đã nâng cao hơn nữa nhận thức và sự quan tâm của cả xã hội về vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp đại đoàn kết, huy động sức mạnh tổng hợp của dân tộc cho khát vọng xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng nhận được sự chú trọng và vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương, được coi là một trong những ưu tiên ở các cơ quan đại diện Việt Nam ở ước ngoài. Điều quan trọng là, kiều bào ta hết sức hưởng ứng và trân trọng.

Kết luận số 12 thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tinh thần “chăm lo” và “trách nhiệm” thực sự đi vào đời sống, mang lại những kết quả rất thiết thực và ý nghĩa.

Công tác tham mưu, xây dựng chính sách đạt được kết quả đáng khích lệ. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện các chính sách liên quan đến kiều bào, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của bà con trong các vấn đề về quốc tịch, xuất nhập cảnh, đầu tư, sở hữu tài sản…

Việc hỗ trợ kiều bào có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống ở sở tại rất được quan tâm. Trong các hoạt động đối ngoại, lãnh đạo ta cũng luôn đề nghị lãnh đạo các nước quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con sinh sống, học tập, làm việc.

Song song với công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, công tác tiếng Việt được quan tâm sâu sắc. Đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 8.2022, có thể coi là đột phá trong công tác này, tạo động lực quan trọng thúc đẩy các hoạt động giảng dạy, học tập và đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu thiết thực của cộng đồng.

Công tác đại đoàn kết, vận động và phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài là hai mảng công tác được đặc biệt chú trọng. Các hoạt động kết nối, phát huy nguồn lực kiều bào được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, mở rộng về số lượng và quy mô, thu hút bà con tham gia và hiến kế cho Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình phát triển; tham mưu, tư vấn chính sách nhằm giải quyết các vấn đề nổi lên trong thời gian qua như năng lượng sạch, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo...

Công tác thông tin tới người Việt Nam ở nước ngoài được đổi mới, đa dạng về nội dung và hình thức. Với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan truyền thông báo chí trong nước và truyền thông của người Việt Nam ở nước ngoài trong phát triển nội dung trên nền tảng số, kiều bào có thể dễ dàng, nhanh chóng tiếp cận thông tin khách quan về mọi mặt tình hình đất nước.

Với những nỗ lực nói trên, niềm tin của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự phát triển của đất nước, niềm tự hào dân tộc trong bà con được củng cố và tăng cường. Đồng bào ta ở xa Tổ quốc ngày càng hướng về, chủ động và tích cực tham gia đóng góp cho đất Mẹ.

Trong thời gian tới, công tác người Việt Nam ở nước ngoài cần được triển khai mạnh mẽ và toàn diện hơn theo yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và Kết luận số 12 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung vào một số trọng tâm.

Cụ thể, chú trọng công tác nghiên cứu, theo dõi, nắm bắt tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để kịp thời tham mưu, kiến nghị với Đảng, Nhà nước ban hành, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện những chính sách liên quan; triển khai hiệu quả chủ trương, chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, bảo đảm đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, từ trong ra ngoài.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong thực hiện chủ trương đại đoàn kết dân tộc đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Chú trọng công tác vận động hướng tới kiều bào trẻ, lực lượng nòng cốt, những người có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng. Kiên trì vận động một số kiều bào còn định kiến để bà con yên tâm hướng về Tổ quốc, nhận thức và hành động phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc.

Cùng với đó, chú trọng công tác chăm lo, đầu tư nguồn lực cho công tác hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài. Củng cố và phát huy hơn nữa vai trò của các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, để những hội đoàn này thực sự là hạt nhân, có uy tín, ảnh hưởng lớn để quy tụ, hỗ trợ, phát triển cộng đồng ngày càng đoàn kết, vững mạnh và hướng về quê hương.

Đẩy mạnh công tác huy động nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển của đất nước thông qua việc hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của kiều bào; tăng cường tổ chức các hoạt động, hội nghị, hội thảo nhằm gắn kết doanh nhân, trí thức kiều bào với trong nước; phát huy nguồn lực và vai trò của kiều bào trong việc nâng cao vị thế quốc gia và tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

Đẩy mạnh hỗ trợ cộng đồng trong việc dạy và học tiếng Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tăng cường công tác thông tin đối với người Việt Nam ở nước ngoài theo hướng đổi mới về nội dung và hình thức, có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

TÙNG QUANG

Ý kiến bạn đọc